TOP

ABC Winkelcriminaliteit 2011: hoe oud is een winkeldief?

Detailhandel Nederland heeft voor de eerste maal het ABC van de winkelcriminaliteit uitgebracht. Het is de opvolger van het Nationaal Onderzoek Winkelcriminaliteit. Het ABC geeft inzicht in verschillende vormen van criminaliteit, benoemt een aantal typen daders en overlastplegers en hun werkwijze. Vandaag antwoord op de vraag: hoe oud is een winkeldief eigenlijk?

De stereotype winkeldief in ons collectief geheugen is jong, man, heeft een bontkraag en een petje en spreekt de -s als een -z uit. Maar op basis van 25.000 registraties van de politie komt een heel ander beeld naar voren in het ABC Winkelcriminaliteit 2011 (pdf!).

Aandeel vrouwen bijna even groot
Bij de piepjonge winkeldiefjes (12-17 jaar) zijn de meisjes zelfs in de meerderheid. Pas bij de volwassen winkeldieven zijn de mannen in de meerderheid. Van alle aangiftes van winkeldiefstal is 41 procent een vrouw de dader, in 59 procent van de aangiftes is het een man.

Jong of oud?
Ook is de gemiddelde winkeldief niet echt jong te noemen, terwijl het toch vaak als jongerendelict wordt gezien. Zo’n 60% van de winkeldieven is 25 jaar of ouder. Ongeveer 1 op de 10 winkeldieven is zelfs 55 jaar of ouder. Uit de registraties valt verder op te maken dat wat winkeldiefstallen betreft, crimineel gedrag nauwelijks afneemt naarmate mensen ouder worden. Pas na de leeftijd van 45 jaar doet zich een duidelijke daling van de diefstallen voor.

Reactie Detailhandel Nederland
Sander van Golberdinge, secretaris winkelcriminaliteit, concludeert: “Winkeldiefstal blijkt voor lieden van alle leeftijden een aanlokkelijk vergrijp. Waakzaamheid zonder onderscheid in leeftijd is dus het devies”. Detailhandel Nederland adviseert winkeliers en hun medewerkers hier alert op te zijn. Ook roept de organisatie het winkelend publiek op om de winkelier in te seinen wanneer iemand probeert te stelen.