TOP

Uitstel van betaling V&D, wat moeten leveranciers nu doen? [tips]

Warenhuis V&D zit in de problemen. Maar niet alleen V&D, ook leveranciers hebben het daardoor lastig. Krijgen zij nog wel voor hun goederen betaald? Derk van Geel van van Fort Advocaten geeft advies.

Het uitstel van betaling van V&D raakt veel partijen maar niet in de laatste plaats de ongeveer 1.800 leveranciers. Zij dragen een groot deel van het risico. V&D wordt namelijk vooral gefinancierd door haar leveranciers. Omdat V&D betaaltermijnen hanteert van wel 60 of 90 dagen, is dat in de praktijk gewoon renteloos krediet van haar leveranciers. Wat moeten leveranciers dan nu doen? En bovenal wat moeten ze niet doen!

Meest gemaakte fout

Wat leveranciers niet moeten doen is afwachten. Afwachten en hopen op goed nieuws. Statistisch en in de praktijk is die kans zo klein dat het onverstandig is om niets te doen. Een leverancier moet (pro)actief handelen om zijn rechten veilig te stellen.

Vertrouw ook niet op de  algemene (pers)berichten van de bewindvoerders. Deze zijn vaak met name bedoeld om leveranciers ‘rustig’ te houden. Deze berichten zijn er vooral op gericht om de bewindvoerders te helpen en niet per se de leveranciers.

Zes tips & trucs

Leveranciers moeten juist nu V&D nog niet in faillissement is actie ondernemen. Hier een zestal tips voor leveranciers om hun positie te verbeteren.

  1. Niet afwachten, maar kom in actie.
  2. Breng uw exposure in kaart. Hoeveel staat er open? Denk daarbij ook aan de geplaatste maar nog niet geleverde orders. Meld de totale vordering aan bij de bewindvoerders.
  3. Breng de juridische situatie in kaart. Hebt u een eigendomsvoorbehoud via de algemene voorwaarden? Roep anders het ‘recht van reclame’ in. Dit laatste moet snel gebeuren omdat er wettelijke termijnen lopen. Zo kan een leverancier weer eigenaar worden van de geleverde goederen. In principe kunnen de goederen dan worden opgeëist.
  4. Staak in eerste instantie alle leveringen; beroept u zich op opschorting. Lever pas weer uit als u een schriftelijke bevestiging hebt ontvangen dat u ook wordt betaald.
  5. Probeer de goederenstroom in kaart te brengen. Waar bevinden de door u geleverde goederen zich? Als wel en niet betaalde goederen samen in een rek hangen moet u de niet betaalde goederen kunnen identificeren.
  6. Verbiedt V&D de verdere verkoop van de goederen. Sta dat alleen toe als er zekerheid voor betaling bestaat. Bijvoorbeeld doordat de aandeelhouder van V&D ervoor in staat.

Afkoelingsperiode

Tot slot, is er een zogenaamde afkoelingsperiode gelast. Hierdoor mogen leveranciers hun goederen tijdelijk niet terugnemen, ook al zijn zij de eigenaar. De bewindvoerders zijn dan in staat de boedel te inventariseren en te bepalen wat er moet gebeuren. Het vreemde wat er nu gebeurt is dat de winkels echter wel open zijn. De goederen mogen dus niet door leveranciers worden teruggenomen maar worden wel verkocht. De grote vraag is: wie krijgt de opbrengst?

Vooruitzichten

In de regel mondt een uitstel van betaling uit in faillissement. De kans dat dit bij V&D ook gebeurt is enorm groot. Het scenario waarin V&D dan terecht kom is dat van liquidatie. Er zal worden geprobeerd een doorstart te maken en de bewindvoerders (dan curatoren) wikkelen de boedel af. Voor gewone schuldeisers (de leveranciers van V&D) is dat een triest vooruitzicht want in bijna geen enkel geval ontvangen zij dan nog een uitkering.

Het is belangrijk dat hier snel een uitspraak over wordt gedaan door de bewindvoerders. Zo nodig moeten zij daartoe worden gedwongen.

 

Derk M. van Geel (1982) is advocaat bij FORT Advocaten binnen de sectie faillissementsrecht. Van Geel is zijn carrière in 2006 begonnen als advocaat bij een gerenommeerd kantoor in Tilburg. Vanaf 2010 werkt Derk als advocaat bij FORT.