TOP

Nieuwe cao Mode en Sport bijna rond

Het heeft flink wat voeten in de aarde gehad, maar eindelijk is er een nieuwe cao in zicht voor medewerkers in de mode- en sportdetailhandel. Op dit moment onderhandelen de vakbonden over de salarisverhogingen. Bij groen licht is er een cao met een looptijd van twee jaar tot 1 juli 2012.

De vakbonden leggen het resultaat uiterlijk 20 juni voor aan hun achterban. Een belangrijk winstpunt is de invoering van de knip, waarbij salarisverhogingen, afgesproken in de nieuwe cao, in het vervolg alleen voor de cao-salarissen gelden en niet voor werknemers die daar bovenuit zijn gegroeid.

Loongebouw
Ook komt er een nieuw loongebouw voor mode en sport vóór 1 januari 2012, waarbij het mogelijk wordt beoordelingsafhankelijk te belonen. De brancheorganisatie reageert in een persbericht: “Dit is goed in een markt waar sprake is van arbeidskrapte. Het bevordert de dynamiek in de branche.”Na de zomer start CBW-MITEX een cross mediale campagne om het indelen van de medewerkers in het loongebouw op basis van functie, ervaringsjaren en salaris te ondersteunen. Overigens vallen meer werknemers in het nieuwe loongebouw dan in de huidige loonschalen.

Herstel
De branche blijft ook aantrekkelijk voor medewerkers dankzij de afspraken die voor het eerst sinds oktober 2009 werden gemaakt over koopkrachtherstel. Per 1 juli stijgen de lonen tot 2062 euro met 2 procent (bij hogere salarissen geldt de stijging alleen over €2062) en in februari volgend jaar volgt opnieuw een stap van 2 procent. Op deze laatste salarisverhoging is de methodiek van het nieuwe loongebouw van toepassing en kan de knip worden toegepast. Loonafspraken gelden daarbij niet automatisch voor salarissen die boven cao niveau liggen.

Maaltijdvergoeding
Andere afspraken die werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers maakten, gaan over de koppeling van ervaringsjaren binnen een functie aan de beloning van medewerkers bij het bereiken van de leeftijd van 21 en 22 jaar. Ten slotte werden ook duidelijke afspraken gemaakt over de maaltijdvergoeding die geldt als de werkgever geen maaltijd verstrekt.