TOP

Nederlanders vinden verenigingsleven belangrijk

Goed nieuws voor de sportbranche ondernemer. Uit onderzoek blijkt dat het verenigingsleven nog steeds een belangrijk onderdeel vormt van het gezin én sociale leven van Nederlanders. Ruim 60 procent is lid van een sportvereniging.

In opdracht van verffabrikant Flexa zijn meer dan duizend Nederlanders ondervraagd naar het belang en de beleving van verenigingen in Nederland. 88% van de Nederlandse bevolking is lid of lid geweest van een club of vereniging. Meer dan de helft voelt zich sterk verbonden met één of meerdere clubs. Daarnaast geven nog eens bijna negen op de tien Nederlanders aan lidmaatschap van een club of vereniging erg belangrijk te vinden, zowel voor zichzelf, als voor de eventuele partner en kinderen.

Sporten én vrijwilligerswerk
Op dit moment zijn zes op de tien Nederlanders lid van een club of vereniging, veelal van een sportvereniging (61%), dans-, muziek- of toneelvereniging (21%) of hobbyclub (20%). Nog eens de helft van de Nederlanders gaat regelmatig naar een club of vereniging waar men geen lid van is. In totaal spendeert de Nederlander gemiddeld meer dan 2 uur per week bij de club, bijna een kwart (23%) van de respondenten zelfs meer dan 4 uur per week. Niet alleen om zelf te sporten of mee te doen, maar ook vrijwilligerswerk op de club is populair.

Wegvallende subsidies
Nederlanders geven aan vooral voor de gezelligheid (67%) en sociale contacten (58%) lid te zijn van een club of vereniging. Het clubhuis, een plek die nog steeds centraal staat in het verenigingsleven, geven de leden gemiddeld een 7,6 als rapportcijfer. Gezelligheid (68%) en ontspanning (62%) staan hier centraal. Door ondermeer wegvallende subsidies staan de clubs en verenigingen in Nederland echter steeds meer onder druk. Flexa onderstreept het belang van de clubs en steunt met haar nieuwe ‘Let’s Color’ campagne clubs en verenigingen door 40.000 blikken verf weg te geven en daarmee meer kleur in het verenigingsleven aan te brengen.