TOP

Landelijke retailketens gaan zich lokaal inzetten voor binnensteden

In de opgave om de binnensteden vitaal te houden is een belangrijke groep aangehaakt: het grootwinkelbedrijf. Een pilot in dertien steden is positief verlopen en wordt nu uitgebreid naar meer plaatsen.

Foto: Leiden Centrummanagement

Landelijke winkelketens gaan zich lokaal inzetten voor de binnenstad. Dat maakten directeur Jan Meerman van Inretail, CEO Krein Bons van vanHaren en salesdirector Europa Dimitri Broeren van We Fashion bekend tijdens het congres ‘Welkom in de nieuwe binnenstad’, op 14 april in Leiden (foto). Het evenement werd georganiseerd door kennisplatform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS). Een pilot waarbij dertien CEO’s namens het grootwinkelbedrijf in dertien steden aan tafel schoven – Broeren in Den Haag en Rotterdam, Bons in Utrecht – is positief verlopen en wordt nu uitgebreid naar in elk geval twintig plaatsen.

Lees ook: De winkelstraat staat landelijk op de agenda, en nu?

Corona-alliantie

Corona was een belangrijke aanjager voor deze lokale participatie van bovenaf. De crisis maakte haarfijn duidelijk hoeveel druk er op binnensteden ligt. Met name de grote plaatsen zagen hun bezoekersaantallen tijdens de pandemie kelderen, een ontwikkeling die het GWB niet kon negeren. In reactie hierop besloten de directies van Nederlandse winkelketens een ‘corona- alliantie’ te vormen, een initiatief dat gecoördineerd werd door Inretail en DNWS, en via die weg te investeren in structurele samenwerking met gemeenten. Een voorbeeld is het delen van data over bezoekersstromen. Meerman noemt het een win-winsituatie. “Het is goed dat in meer steden bredere binnenstadallianties komen. Door overleg, monitoring en informatie-uitwisseling ontstaat een goed beeld van de keuzes die ketens maken en het beleid dat steden kunnen ontwikkelen.”

‘Landelijke ketens zijn net als plaatselijke mkb-ondernemers lokale belanghebbenden’

Jan Meerman, Inretail

Lokale belanghebbenden

In Den Haag heeft die inzet bijvoorbeeld bijgedragen aan het voortzetten van de BIZ-regeling (Bedrijven Investeringzone, red.) voor de Spuistraat en de Grote Marktstraat. Directies denken ook na over mogelijkheden om de lokale betrokkenheid binnen de eigen organisatie te vergroten; zo heeft We Fashion lokale participatie opgenomen in het functieprofiel van storemanagers. “Winkelketens willen verantwoordelijkheid nemen”, zegt Meerman. “Het verhaal van de binnenstad is breder dan de economische functie alleen. Veel plaatsen zullen hun kerngebied moeten verkleinen en aantrekkelijker moeten maken met naast winkels, horeca en cultuur plek voor wonen en recreatie. Naast beleving spelen dan thema’s als leefbaarheid en bewoonbaarheid. Dat gaat over een maatschappelijk belang en landelijke ketens zijn net als plaatselijke mkb-ondernemers lokale belanghebbenden.”