TOP

Koopkracht Nederlanders blijft op peil

De Nederlander gaat de financiële crisis nog niet voelen in de portemonnee, verwacht premier Jan Peter Balkenende.

Dit meldt het persbureau ANP. “Per saldo valt vooralsnog de gemiddelde koopkrachtontwikkeling waarschijnlijk niet slechter uit dan hetgeen bij Prinsjesdag werd geraamd”, schrijft de premier vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. De financiële crisis heeft wel gevolgen voor de pensioenfondsen. Er moet niet alleen rekening worden gehouden met verhoging van de premies, maar ook met minder hoge uitkeringen. De indexatie, de aanpassing van de uitkering aan gestegen lonen of prijzen, zal ‘veel beperkter’ zijn dan waarmee in de Miljoenennota rekening werd gehouden.

Balkenende gaat in de brief ook in op het vrijdag aangekondigde miljardenpakket om de economie aan te jagen. Het kabinet geeft bedrijven de mogelijkheid om vervroegd of vrijwillig af te schrijven, waardoor ze betaling van belasting op de lange baan kunnen schuiven en dus meer geld in kas kunnen houden. Voor het bedrijfsleven betekent dit een ‘liquiditeitsimpuls van een kleine 2 miljard euro’, zegt Balkenende.

Ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf gaan minder belasting betalen door een aanpassing van de vennootschapsbelasting die ze moeten betalen over behaalde winst. Daarbij geldt wel een maximum per onderneming.