TOP

ING: uitverkoop eerder, korting niet groter

De kledingbranche zal in 2010 ook nog een lagere omzet realiseren (-2%). Pas voor 2011 wordt weer een omzetgroei verwacht (+2%). Daarnaast blijkt dat de uitverkoop steeds eerder begint, maar dat de prijsverlaging uiteindelijk niet groter is.

Dat blijkt allemaal uit de sectorvisie Kledingbranche van het ING Economisch Bureau. Volgens de sectorvisie mag de omzetdaling van 4,3% in 2009 in de kledingbranche gezien de omvang van de recessie beperkt genoemd worden. Hoewel voor de kledingbranche voor 2010 een krimp wordt verwacht (-2%), zouden textielsupermarkten wel licht weten te groeien. In 2011 volgt naar verwachting licht herstel voor de branche als geheel (+2%). In euro’s bezien blijft het omzetniveau met circa €7 miljard in 2010 historisch gezien echter laag.

Prijsverlaging
Nu de consument de hand nog op de knip houdt, probeert menig kledingzaak met acties de consument tot bestedingen te verleiden. Waar normaal gesproken de uitverkoop in januari begint, is nu de decembermaand al aangegrepen voor extra prijsverlagingen. De laatste jaren liggen kledingprijzen in december ongeveer 8% onder het niveau van november, dit jaar is dit echter bijna 12%.

Wel is het zo dat de prijsverlaging in januari vervolgens minder hevig is. De uitverkoop begint dus eerder, maar is uiteindelijk niet dieper. Bij de zomeruitverkoop is hetzelfde patroon te zien. De prijzen in juni liggen normaal gesproken ongeveer 8% lager dan in mei, dit jaar is dat 10,5%. In juli was de prijsdaling vervolgens weer minder groot dan in voorgaande jaren.

Samenwerken
Door de economische crisis is meer nadruk komen te liggen op ‘kwalitatieve omzet’: een gezonde mix tussen omzet en marge. Belangrijke elementen om deze hogere kwalitatieve omzet te realiseren zijn een meer cijfermatige aansturing van de organisatie en een nauwere relatie met een selecte groep leveranciers. Een groot deel van de kledingretail werkt echter nog weinig samen met leveranciers.

Vooral multibrand-stores, die fors marktaandeel hebben verloren aan de grote modeketens, kunnen met meer cijfersturing en een nauwere relatie met enkele leveranciers een beduidend hoger rendement realiseren. Dirk Mulder, sectormanager Mode van ING: “De bedrijven die een nauwere samenwerking met hun toeleveranciers ontwikkelen en sterk sturen op cijfers, blijken vaak succesvolle bedrijven in de kledingbranche”.

Bekijk hieronder de video met een toelichting op de sectorvisie.