TOP

Hoe ziet het inkoopplan voor winter 2009 eruit?

We gaan een spannend en uitdagend jaar tegemoet. Hoe zal de klant zich gaan gedragen. Blijven ze kopen of houden ze de hand op de knip? Het komt nu aan op vakmanschap en ondernemerschap om de omzet en winst t.o.v. vorig jaar te verbeteren. Start met een doordacht inkoopplan. Wees daarbij kritisch en onderneem actie bij die zaken waar het beslist beter kan!
  • Focus je op maximaal 4 inkoopdoelstellingen en maak deze doelstellingen meetbaar. Denk hierbij o.a. aan verbetering van de marge, beheersing van  de voorraad door spreiding van binnenkomsten en afstemming van de inkoop op de belangrijkste verkoopmomenten in het seizoen. Of maak meer omzet met minder leveranciers. 
  • Zorg voor een onderscheidend assortiment. Dit kan gerealiseerd worden door de mix van de merken of door de ontwikkeling van een eigen labelassortiment tegen de beste prijs, of  door bijvoorbeeld specialist te zijn op het gebied van het aanbod in jeans. Welke keuze je ook maakt, denk niet voor de klant, maar blijf denken vanuit de klant. Succesvol kun je zijn als je in zijn of haar perceptie dominant bent in prijs, product, service of toegankelijkheid.
  • Houd voldoende ruimte, open to buy. Vul niet het hele budget in bij je leveranciers, maar houd voldoende open to buy beschikbaar om bij te kunnen sturen gedurende het seizoen. Zodoende is er dan voldoende geld beschikbaar om de fastmovers, de goede modische basics, hot-items of kleuren nog  bij te kopen gedurende het winterseizoen. Maar voldoende open to buy openhouden is ook om eventuele tegenvallende omzetten op te vangen.  
  • Optimaliseer het rendement door je te concentreren op een beperkt aantal leveranciers. Kies voor leveranciers die de beste toegevoegde waarde hebben voor je winkel of bedrijf. Denk hierbij ook aan service, mogelijkheden voor EDI en N.O.S., gespreide leveringen, bijkoopmogelijkheden, flexibiliteit, snelheid in naleveren en marketing. Maar ook op het gebied van logistiek zijn er vele voordelen te behalen. Zoals bij de manier van verpakken en aanlevering.

Zorg voor een gevarieerde keuze en maak duidelijk wat je toegevoegde waarde is in de beleving van de klant. Heb lef en durf te kiezen.

www.buyingsupport.nl