TOP

GfK: bestedingen aan kleding +4% in april 2013

Na een zeer slechte maand maart (waarschijnlijk mede door de aanhoudende kou) zijn de bestedingen aan mode in Nederland in de maand april gestegen (+4%) ten opzichte van dezelfde maand in 2012.

De bestedingsstijging in de maand april is volgens de cijfers van GfK Panel Services te danken aan een stijging van het aantal gekochte stuks (+9%). Het gemiddeld besteed bedrag is gedaald.

Zelfstandigen

De bestedingen bij zelfstandige modezaken zijn in april 2013 wel licht gedaald (-2%) ten opzichte van vorig jaar. Sinds november 2011 staan de zelfstandige modezaken er minder goed voor dan de overige aankoopkanalen. De bestedingen bij de overige aankoopkanalen zijn in april 2013 wel gestegen (+5%). Deze stijging is te danken aan een stijging van het aantal gekochte stuks (+9%), want het gemiddeld besteed bedrag is gedaald.

Kwartaalcijfers

De kledinguitgaven komen in de periode februari tot en met april 2013 uit op een min van 9% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2012. De maand maart veroorzaakt voor het grootste deel deze daling. De daling op kwartaalbasis wordt veroorzaakt door een combinatie van een daling van het aantal gekochte stuks en een daling van het gemiddeld besteed bedrag.

Cumulatieve bestedingen

In het jaar tot nu toe (januari tot en met april 2013) lopen de totale bestedingen aan kleding in Nederland 8% achter op vorig jaar. De zelfstandige modezaken hebben een achterstand van maar liefst 14%, vooral doordat hier minder stuks werden gekocht. De overige aankoopkanalen lopen 7% achter in bestedingen ten opzichte van vorig jaar.