TOP

Detailhandel Nederland vreest voor werkgelegenheid binnen de branche

Door verschillende lastenverzwaringen binnen de sector vreest Detailhandel Nederland voor de werkgelegenheid. Vooral de looneis van vakbond FNV Bondgenoten valt niet goed bij de brancheorganisatie. Dit laat Pieter Verhoog, secretaris sociale zaken bij Detailhandel Nederland, woensdag weten.

Vakbond FNV Bondgenoten eist per 2012 een loonsverhoging van 2,5 procent en een nominale vergoeding van driehonderd euro om het koopkrachtverlies van werknemers tegemoet te komen. Uit een berekening van Detailhandel Nederland blijkt dat deze eisen een lastenverzwaring van 300 miljoen euro betekenen.

Ook ziet Detailhandel Nederland problemen ontstaan met de stijging van de werkgeverspremies voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Daarnaast loopt de kleinebanenregeling, een lastenverlichting voor de detailhandel, begin 2012 af.

De brancheorganisatie vraagt het kabinet en de vakbond om rekening te houden van de situatie van winkeliers, gezien de branche nog niet hersteld is van de crisis. “De crisis raakt de detailhandel vertraagd,” vertelt Pieter Verghoog aan nuzakelijk.nl. FNV geeft aan per sector te kijken naar welke ontwikkelen er spelen.