TOP

CBW-Mitex: reden voor bouw outlet Bleizo is ‘gotspe’

In een open brief aan burgemeester Van Aartsen zegt CBW-Mitex dat de beslissing voor de factory outlet Bleizo op oneigenlijke gronden is genomen.

In de brief laat Jan Meerman namens de brancheorganisatie weten: “Wij hebben sterke aanwijzingen en daarmee grote zorgen – dat het besluit over het zogenaamde ‘FOC Bleizo’ geen besluit op economische gronden wordt, maar een besluit op infrastructurele gronden. Portefeuillehouder Verkeer van uw Stadsgewest de heer P. Smit, heeft immers vorige week samen met de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo herhaaldelijk aangegeven dat er zonder FOC Bleizo, geen station Bleizo komt”

Volgens CBW-Mitex zijn de zorgen ook ontstaan door tientallen telefoongesprekken die de afgelopen weken met winkeliersverenigingen, politieke partijen en gemeenten binnen Haaglanden. CBW-Mitex meldt dat in zes van de negen gemeentes grote weerstand tegen de outlet is en dat deze weerstand in vijf daarvan door de gemeenteraden wordt gedeeld.

CBW-Mitex betoogt dat de argumentatie dat het outlet center nodig zou zijn om het treinstation te realiseren, onzin is. Daarvoor wijst de brancheorganisatie onder andere naar de drie bestaande outlet centers, waar slechts 6% van de bezoekers met het openbaar vervoer komt.

“Waar overal in Nederland politiek, bestuur en belangenorganisaties elkaar vinden in de noodzaak bestaande winkelgebieden te versterken, willen Zoetermeer en Lansingerland ten koste van leegstand in hun eigen dorps- en stadscentra en leegstand in de gehele regio, 20.000m2 nieuw bouwen in een weiland.”

“U kunt echter niet aan alle winkeliers en winkelcentra die blindvaren op de steun van hun gemeentebestuur uitleggen dat een Regionaal Economisch Overleg 20.000m2 detailhandel gaat toevoegen in een sterk krimpende winkelmarkt, om zo een station mogelijk te maken. Dit terwijl de bezoeker van dit nieuwe winkelcentrum het station helemaal niet gaat gebruiken. Want 90% van FOC bezoekers komt met de auto.”

Lees hier de volledige brief van CBW-Mitex (PDF)