TOP

Bestedingen kindermode: februari – juli 2012

Veel modeondernemers zullen het kunnen bevestigen aan de hand van hun omzetcijfers. De uitgaven in Nederland aan kleding tussen februari en juli zijn gedaald met 8% ten opzichte van februari tot juli 2011.

In de drie grote steden zijn de bestedingen het minst gedaald, in de Noordelijke provincies het sterkst. Dat blijkt uit cijfers van GfK Panel Services. Overigens besteden inwoners van de westelijke en zuidelijke regio meer dan gemiddeld aan kleding; inwoners uit de drie grote steden en het noorden minder dan gemiddeld.

Kindermode per regio

In het kindermodesegment lijken de klappen mee te vallen. Tussen februari en juli 2012 gaf de consument 3% minder uit. De bestedingen in de drie grote steden en in het district rest west *) zijn echter beide met 8% gestegen. In het oosten zijn de bestedingen aan kinderkleding licht gedaald (-2%). In noord (-20%) en zuid (18%) zijn de bestedingen aan kindermode sterk gedaald.

Wat kinderkleding betreft besteedt de consument in de regio oost overigens meer dan gemiddeld; in het district rest west zelfs ruim bovengemiddeld. In de regio’s noord, zuid en de drie grote steden heeft men het afgelopen half jaar beneden gemiddeld besteed aan kindermode.