TOP

Arbeidsvoorwaarden wijzigen: mag dat?

V&D wilde de lonen van haar werknemers verlagen. Mag dat zomaar? Advocaat Renzo Ter Haseborg van De Grave De Mönnink Spliet Advocaten geeft uitleg over het wijzigen van arbeidsvoorwaarden.

Bij het afsluiten van een arbeidscontract zijn loon, een dertiende maand en zaken als vakantiedagen bepalend voor het aangaan van het contract. In financieel mindere periodes zijn dit juist zaken waar bedrijven op willen besparen. Om de winst op peil te houden zijn huur en loonkosten belangrijke kostenposten om in te snijden. Dat kan natuurlijk niet zomaar, want het uitgangspunt is: afspraak  is afspraak. 


Bijzondere bescherming

Loon is uiteraard heel belangrijk, op basis van het loon sluiten werknemers namelijk een hypotheek en andere contracten af. Daarom worden werknemers beschermd door het recht en mag het loon niet zonder overleg worden verlaagd. Met toestemming van de werknemer mogen arbeidsvoorwaarden wel aangepast worden. In overleg is alles mogelijk. Maar het recht zou het recht niet zijn als er geen uitzonderingsmogelijkheden zouden zijn.  

Soms moet een werknemer een offer wel accepteren, onder het mom van redelijkheid. Dit kan wanneer het bedrijf in een financiële crisis verkeert en vraagt om een klein offer. Zo is het éénmalig niet uitkeren van een dertiende maand eerder mogelijk dan het structureel verlagen van de lonen. Ook het inleveren van een vakantiedag kan afgedwongen worden. Een werknemer zou als onredelijk worden gezien als hij hiermee niet instemt in tijden van crisis. Ook grotere offers, zelfs het inleveren van loon, kunnen worden gevraagd van de werknemer. De werkgever moet dit wel heel goed kunnen uitleggen en met een net plan komen.

V&D
V&D betaalt in vergelijking met concurrenten in de branche hoge huren en lonen. Om dit op een meer marktconform niveau te trekken wilde V&D de lonen met zes procent verlagen. Een groot offer waarvoor V&D (voorlopig) geen toestemming heeft gekregen van de rechter. De rechter ziet geen noodzaak tot het verlagen van de lonen. Wat is er bijvoorbeeld gebeurt met de winst na verkoop van vastgoed? Daarnaast is V&D in deze kwestie niet in goed overleg getreden met werknemers en ondernemingsraad. Dit is ook niet verplicht, maar een akkoord van de OR is vaak een indicatie voor toestemming van werknemers. 

Geen kerstpakket
Kleine stappen als het schrappen van het kerstpakket zijn goed mogelijk. Geen leuke maatregel, maar  het kerstpakket is vaak niet opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Ook is het geen primaire arbeidsvoorwaarde. Daarom is het een makkelijke post om op te besparen. Hoe belangrijker de arbeidsvoorwaarde, hoe lastiger het is om voorbij te gaan aan de toestemming van de werknemer. Meer weten over dit soort zaken? Bezoek de Legal Bootcamp waar Ter Haseborg een juridische update zal geven in de sessie ‘Inleveren loon, bonus en kerstpakket, kan dat?’.


Advocatenkantoor De Grave De Mönnink Spliet Advocaten en Textilia organiseren een Legal Bootcamp. Gezien haar grote expertise in de modebranche, is De Grave De Mönnink Spliet Advocaten een zeer geschikte partner om u op juridisch vlak te adviseren. De Grave de Mönnink Spliet Advocaten biedt u daarom graag een Legal Bootcamp aan als nadere kennismaking. Voorafgaand daaraan kunt u vragen of een case voorleggen, die tijdens de Legal Bootcamp op no-name basis zal worden behandeld. Deelname aan de Legal Bootcamp geeft tevens recht op een follow-up gesprek met een advocaat, om individuele vragen voor te leggen. 

inschrijven-icoon