TOP

Shoppers struinen nauwelijks in middelgrote centra *

Het winkelend publiek brengt liever korte bezoekjes aan middelgrote winkelcentra dan dat ze er urenlang rondstruinen, concluderen DTNP en de Radboud Universiteit Nijmegen.

Consumenten leggen bij voorkeur een korte en overzichtelijke route af: van A naar B en terug, een rondje, een winkelstraat heen en weer of kleine varianten daarop. Opmerkelijk is dat uit grootschalig passantenonderzoek van DTNP Adviseurs voor ruimte en strategie en de Radboud Universiteit Nijmegen blijkt dat meer complexe looproutes nauwelijks worden gebruikt. Terwijl veel winkelcentra wel die mogelijkheid bieden.

Nauwkeurig inzicht

Ruim 1600 passanten zijn op straat in tien middelgrote stadscentra, waaronder Zutphen, Oss, Gouda en Meppel, ondervraagd. Er is nadrukkelijk gevraagd naar onder meer verblijfsduur, vervoermiddel en bezoekmotief. Daarnaast tekenden de respondenten hun looproute. Dit zorgt voor nauwkeurig inzicht in het feitelijk ruimtelijke bezoekgedrag van consumenten. Teveel parallelle winkelroutes leiden bijvoorbeeld tot lagere passantenstromen per straat én tot afnemende kansen voor ondernemers.

In de loop

De uitkomsten geven genoeg stof tot nadenken voor de toekomst. Wat is het belangrijkste bezoekmotief van de bezoekers van het centrum? Boodschappen of winkelen. Wat is de afstand van de parkeerterreinen tot het centrale plein? Welke winkelstraten behoren nog tot het kernwinkelgebied? Het zijn terechte vragen die alleen maar essentiëler worden. Vooral omdat door internet de bestedingen in winkels afnemen, is het voor ondernemers steeds belangrijker om ‘in de loop’ te zitten, menen de onderzoekers.