TOP
credit: flickr, taxrebate.org.uk

Zo werkt de NOW-regeling voor ondernemers

Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft dinsdagochtend in een persconferentie uit de doeken gedaan hoe de NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid) precies in elkaar steekt. Wat kun je verwachten van deze regeling?

De NOW-regeling houdt in dat de overheid een deel van de uitbetaling van het salaris voor zijn rekening neemt van bedrijven. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een persconferentie op dinsdagochtend meer details over de regeling bekendgemaakt. Wat zijn die details?

Wanneer kom ik aanmerking voor de regeling?

Je komt in aanmerking als je kunt aantonen dat je twintig procent of meer omzetverlies lijdt in de maanden maart, april en mei 2020.

Waarmee wordt de omzet vergeleken?

Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moeten je eerst je totale omzet uit 2019 delen door vier.  Je vergelijkt dat vervolgens met de omzet in maart-april-mei 2020.

En als mijn omzetdaling niet direct zichtbaar is? in de cijfers

Soms is dit verlies bij uitblijvende klandizie pas later terug te zien in de omzetdaling. Daarom kun je ook een periode aangeven voor de omzetvergelijking die één of twee maanden later start.

Vanaf wanneer geldt de maatregel?

Vanaf 1 maart 2020.

Hoeveel geld krijg ik dan?

De tegemoetkoming van de overheid is maximaal 90 procent van de loonsom. Bij een omzetverlies van 100 procent is dat 90 procent. Is je omzetverlies 50 procent, dan krijg je 45 procent van de totale loonsom.

Vanaf wanneer kan ik mijn aanvraag indienen?

Je kunt vanaf 6 april terecht bij uitvoeringsorganisatie UWV om een aanvraag in te dienen.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

  • Je moet het reguliere salaris van het personeel blijven doorbetalen
  • Je mag gedurende de subsidieperiode geen ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen aanvragen voor werknemers. Als je toch personeel ontslaat, dan moet het loon terugbetalen en krijgt een boete van 50 procent over dat loon.

Hoe bepaalt het UWV de loonsom van mijn werknemers?

Het UWV gebruikt de gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30 procent bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies.

Zit er een maximum aan het salaris dat het UWV uitkeert?

Ja, er zit een maximum aan. Meer dan 9538 euro per maand per werknemer wordt er niet betaald.

Hoe lang duurt het voor ik het geld krijg?

Het UWV denkt dat het vanaf het moment van aanvragen twee tot vier weken kan duren voordat de werkgever het geld gestort krijgt.

Geldt de regeling ook voor flexwerkers?

Ja, ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm. 

Hoe wordt misbruik van de regeling tegengegaan?

Er zijn controles op basis van de jaaromzet en een accountantsverklaring.

Is er controle achteraf?

Ja, binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist. Vervolgens zal UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht.

Hoeveel geld trekt de regering uit voor deze regeling?

Er is vooralsnog 10 tot 20 miljard beschikbaar.

BEKIJK HIER DE PERSCONFERENTIE

LEES HIER HET PERSBERICHT VAN DE RIJKSOVERHEID