TOP

Winkelleegstand daalt ondanks coronacrisis, maar niet in grote steden

Ondanks de coronacrisis is de winkelleegstand in het afgelopen anderhalf jaar licht gedaald, signaleert Locatus. Landelijk althans; in de grote binnensteden nam het aantal lege retailpanden juist toe.

Foto: Textilia

De coronacrisis heeft vooralsnog nog niet tot een toename van de winkelleegstand geleid, signaleert Locatus. Tussen maart 2020 en augustus 2021 daalde het aantal lege retailpanden zelfs licht: van 7,4 procent naar 7,2 procent op het totaal (met een piekje van 7,5 procent in juli 2020). Dat is opvallend omdat het databureau vorig jaar nog voorspelde dat de leegstand juist zou oplopen, tot 10 procent aan het begin van 2022.

Nieuwe functies voor winkelpanden

Dat dit vooralsnog niet lijkt te gebeuren, heeft drie redenen. Allereerst blijft de voorspelde economische recessie tot nu toe uit. Daarnaast houdt de overheidssteun veel ondernemers die het zwaar hebben op dit moment nog overeind. Als de steunmaatregelen op 1 oktober 2021 aflopen, verwacht Locatus dat een aantal ondernemers alsnog de deuren zal moeten sluiten. Een derde reden is de ombouw van winkelpanden naar andere functies, vaak woningen of kantoren. In de eerste maanden van dit jaar heeft een volgens Locatus ‘ongekend hoog’ percentage van de leegstaande winkels (gemiddeld 5 procent) een andere bestemming gekregen. In de grote binnensteden gaat het om 4 procent van de panden, in centra van de iets kleinere steden – waar de afwaardering van winkelvastgoed al voor corona was begonnen – om 6 procent. “Het besef lijkt nu echt door te dringen dat op niet alle plekken retail kan terugkomen”, stelt directeur onderzoek Gertjan Slob.

‘Het besef lijkt nu echt door te dringen dat op niet alle plekken retail kan terugkomen’

Gertjan Slob, directeur onderzoek Locatus

Grote onderlinge verschillen

Dat het aantal lege winkelpanden is afgenomen, betekent niet dat alles pais en vree is in retailland. De daling van 0,2 procent betreft een landelijk gemiddelde, met duidelijke verschillen tussen verschillende branches en type winkelgebieden. Bij boodschappencentra en meubelboulevards daalde de leegstand respectievelijk naar 8,4 procent (was begin dit jaar 9,1 procent) en 6,3 procent (was 6,7 procent), terwijl in de zeventien grootste binnensteden het aantal lege winkelpanden juist toenam (van 7,9 procent begin dit jaar naar 8,3 procent nu). Cijfers laten zien dat deze locaties nog steeds worden gemeden door dagjesmensen en (internationale) toeristen – uit de meest recente passantentellingen van Locatus van afgelopen juni blijkt dat de traffic vaak slechts op de helft van het niveau van voor corona ligt.