TOP

Winkelhuren met 20 procent gedaald sinds 2008

Winkeliers betalen minder huur voor hun winkelruimte. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) zijn nieuw gesloten contracten sinds 2008 met ruim twintig procent gedaald.

De recessie heeft zijn sporen nagelaten in de retail. Uit een analyse van de vastgoedmarkt in de retail van het CPB blijkt dat de winkelhuren in de afgelopen acht jaar met twintig procent is gedaald doordat consumenten minder kochten en de omzet van winkels daalde.

 

Randen 

 

Ondanks die daling van de huren, heeft het niet geleid tot minder leegstand in de winkelgebieden. Volgens het CPB is die aan de randen van winkelgebieden toegenomen en blijvend van aard. Met iedere honderd meter afstand tot een stadscentrum dalen de huren met 10 tot 15 procent. Het kan voorkomen dat zelfs bij een huur van nul geen winkel zich staande kan houden aan die rand.

 

Gebieden waar de bevolking groeit en de grond- en woningprijzen hoog zijn, lost de markt de leegstand op. In winkelgebieden waar de leegstand echter structureel is, is ingrijpen door de overheid nodig, stelt het CPB.

 

Winkelgebieden sluiten

 

De overheid kan dat doen door een nieuwe, rendabeler bestemming voor vastgoed mogelijk te maken of het clusteren van winkelgebieden te bevorderen. In het uiterste geval moet het mogelijk zijn dat gemeenten bepaalde winkelgebieden sluit om andere gebieden te kans te geven te groeien.

 

In ons land staat gemiddeld negen procent van de winkelvloeren leeg. Minister Henk Kamp heeft in 2015 de Retailagenda gelanceerd, waarin onder meer afspraken zijn gemaakt om het winkelvloeroppervlak terug te brengen, waardoor steden compacter en aantrekkelijker worden.

 

Lees hier het achtergrondartikel over dit rapport.