TOP

Werktijdverkorting bij acuut omzetverlies

Bedrijven die door de kredietcrisis acuut omzetverlies lijden, kunnen aanspraak maken op de bijzondere regeling werktijdverkorting om tijdelijk te besparen op de loonkosten. Op 30 november ging de regeling in.

De regeling werktijdverkorting wordt gebruikt bij onvoorziene rampen. Het kabinet heeft besloten om de kredietcrisis tijdelijk ook aan te merken als ‘buitengewone situatie’. Doel is het opvangen van de klap van de kredietcrisis én voorkomen dat bedrijven overhaast werknemers ontslaan. De regeling geldt in principe voor 6 weken (ingaande voor 1 januari 2009) en is te verlengen tot maximaal 24 weken. Voor het aanvragen van bedrijven gelden verschillende voorwaarden, zoals een omzetverlies van minimaal 30% in de twee maanden voor de aanvraag. Het percentage van de omzetdaling is het percentage van het aantal fte’s waarover de verkorting geldt. Werknemers blijven in dienst van het bedrijf en ontvangen gewoon hun loon; de overheid betaalt de WW uitkering.  

Een overzicht van de criteria om gebruik te maken van de regeling staat op de site van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid.