TOP

Vakbonden dagen V&D voor de rechter

De 'loonofferkwestie' tussen de V&D en de vakbonden lijkt nu volledig geëscaleerd. Vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie spannen een kort geding aan tegen het warenhuis.

De bonden eisen dat V&D zich houdt aan de afspraken die zijn vastgelegd in de cao.
FNV-bestuurder Henk van der Ploeg bevestigde de gang naar de rechter gisterenochtend, nadat de directie van de warenhuisketen een ultimatum van de bonden had laten verlopen. Daarin stelden de bonden dat V&D voor donderdagochtend 09.00 uur afstand moest doen van het verzoek aan het personeel om ‘vrijwillig’ af te zien van loonsverhoging gedurende zeven maanden.

Eerder deze week heeft V&D het personeel gevraagd tot februari 2010 af te zien van de loonsverhoging per 1 juli die in de cao is afgesproken. Van der Ploeg bestempelt dat verzoek als ‘onredelijk en onfatsoenlijk’.