TOP

Tassenmuseum Amsterdam presenteert jonge mode-ontwerpers


De nieuwe tentoonstelling in het Amsterdamse Tassenmuseum getiteld Talent Invasion belicht een nieuwe generatie mode-ontwerpers.

Het museum heeft 21 jonge mode-ontwerpers geselecteerd uit de laatste lichting eindexamenstudenten van diverse Nederlandse academies. De selectiecriteria waren – aldus het museum –  lef, eigenheid en een anarchistische aanpak. Volgens gastcurator en freelance creative director Martien Mellema heeft de mode-industrie daar op dit moment namelijk behoefte aan. Er is expres niet gekozen voor enkel tassenontwerpers, omdat het museum in het persbericht aangeeft te willen uitgroeien tot een ‘dynamisch huis vol verhalen over mode, design, metier en maatschappij’.

De verschillende ontwerpers hebben allemaal hun eigen insteek. Pauline Kolton stelt vragen bij onze consumptiedrift door haar collectie te baseren op het inpakgedrag van reizigers. Dylan Westerweel speelt in op de hype rondom genderstereotypering en presenteert in zijn collectie Jack Saul een mannelijke versie van de femme fatale – inclusief een geïdealiseerd lichaam. Esra Copur geeft commentaar op de tijdgeest door mensen af te beelden als geprogrammeerde individuen die constant nieuwe items kopen – niet omdat ze die nodig hebben, maar omdat het routine is. De collectie van Juris Efneris onderzoekt de duurzame modebeweging en draait om het besef dat de mode-industrie moet veranderen. Bodil Ouédraogo analyseert in haar werk haar bi-culturele erfenis en laat zien hoe verschillende stijlen en achtergronden tot een nieuw beeld kunnen leiden.

Talent Invasion is van 8 september tot en met 27 oktober 2019 te zien in Tassenmuseum Amsterdam.