TOP

RND: CAO’s beperken

De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) wil de CAO's, waaronder de CAO mode- en sportbranche, beperken en moderniseren. De arbeidsovereenkomsten moeten uitgaan van flexibele arbeidsverhoudingen.

Dat stelde de RND tijdens de presentatie van het jaarverslag 2008 op 24 juni. Volgens de RND moeten bestaande arbeidsvoorwaarden worden herzien en huidige CAO‘s worden gemoderniseerd. Vooral de bepalingen rond toeslagen en werktijdenregelingen passen niet meer in deze tijd, waarin flexibele arbeidsverhoudingen nodig zijn. De RND vindt daarnaast dat het aantal CAO’s kan worden beperkt, momenteel zijn er ruim dertig in de detailhandel. Ook vindt de Raad dat de lonen niet verhoogd moeten worden om banen te verhouden. De looneisen van de vakbonden, zoals collectieve loonsverhogingen van meer dan 3%, vormen een risico voor bedrijven die het moeilijk hebben en kunnen leiden tot banenverlies.

Daarnaast is de RND tegen de reclamebelasting, die wordt geheven op reclame van winkels op bijvoorbeeld gevels en posters. Het aantal gemeenten dat een reclamebelasting invoert is in een jaar tijd met zo’n 80 procent gestegen. In sommige gemeenten loopt de rekening op tot meer dan € 5000 per winkel. Veel gemeenten gebruiken de inkomsten van de reclamebelasting om gemeentetaken of het onderhoud van een stadscentrum te financieren.

Ook pleit de RND om de afdracht van premies, zoals loonbelasting, tijdelijk eens per drie maanden te laten plaatsvinden in plaats van elke maand, waardoor ondernemingen in Nederland meer financiële armslag krijgen. Het gaat dan om een vergelijkbare regeling als bij de afdracht van de BTW.