TOP

Reorganisatie voor Modint

De modebranche ligt onder vuur: de crisis en het milieu eisen hun tol. Ook Modint wordt getroffen en moet het roer omgooien

Minder omzet, minder winkelpassanten. De modebranche heeft het de laatste jaren niet makkelijk. De klant wil alleen de laagste prijs betalen. Tegelijkertijd vraagt de maatschappij steeds meer om rekening te houden met mens en milieu. Veel modebedrijven gooien hun businessmodellen dan ook om. Of houden het hoofd niet meer boven water. Ook Modint zit in moeilijk vaarwater. De ondernemersorganisatie nam recent afscheid van medewerkers en werkt aan een nieuwe focus.

Verschuivingen

Modint ziet de verschuivingen in de modebranche sterk terug in de vraag naar de verschillende soorten dienstverlening, waar het bedrijf grotendeels op focust. Zo is er veel vraag naar ondersteuning op het gebied van verduurzaming, nieuwe financieringsvormen, innovatie en de vertaling ervan naar nieuwe businessmodellen. Tegelijkertijd lopen de inkomsten op andere onderdelen terug. Ook Modint zelf moet dus nadenken over een nieuw businessmodel.

Nieuw verdienmodel

Modint kent een voor een brancheorganisatie bijzonder verdienmodel. De collectieve belangenbehartiging wordt nu grotendeels gefinancierd uit de opbrengsten van verschillende soorten dienstverlening aan de leden. Door de genoemde ontwikkelingen in de modebranche verliest Modint echter leden en inkomsten. Modint zal zich daarom meer gaan focussen op de vereniging.

Vereniging

Modint zal de vereniging meer onder de aandacht gaan brengen. De brancheorganisatie doet immers meer dan alleen dienstverlening. Haar kennis en lobby voor leden zullen meer onder de aandacht worden gebracht. Wellicht dat meer ondernemers hierdoor de voordelen van een lidmaatschap bij Modint inzien. Momenteel bekijkt Modint wat de mogelijkheden zijn en hoe zij haar businessmodel kan aanpassen. Welke gevolgen de reorganisatie bij Modint precies zal hebben is nog niet bekend.

Lees ook: combineer businessmodellen voor retailsucces