TOP

Recessie treft Intres: omzet daalt

Intres zag over 2009 de netto-omzet van 951 naar 872 miljoen euro dalen. De retailserviceorganisaties kon deze teruggang in inkomsten onvoldoende compenseren met het in 2009 ingezette kostenbeheersingsprogramma.

Intres moest daardoor het jaar 2009 afsluiten met een operationeel verlies van 2,1 miljoen euro. Landelijk daalden de omzetten in de non-food detailhandel met 7 procent. De inkoopvolumes die via Intres lopen en de inkomsten die Intres behaalt uit de dienst Centraal Betalen, daalden navenant.

Vanwege de onzekere economische situatie en het nog altijd tanende consumentenvertrouwen zag Intres zich genoodzaakt aanvullende maatregelen te nemen. Eind 2009 is een reorganisatie doorgevoerd en zijn de reclameactiviteiten verkocht. De organisatie slankte daardoor af met 43 arbeidsplaatsen. De grootste effecten van deze maatregelen worden zichtbaar in 2010. Het nettoresultaat wordt in 2009 beïnvloed door eenmalige voorzieningen die samenhangen met de reorganisatie, resultaten uit afgestoten activiteiten en een herijking van de balans. Intres heeft met deze maatregelen haar positie verbeterd. De solvabiliteit blijft onverminderd sterk met 47 procent.

Businessmodel
Oscar van den Ende, algemeen directeur Intres: “Binnen onze mogelijkheden hebben wij alle  noodzakelijke financiële maatregelen genomen om de resultaten voor 2010 om te buigen naar een positief resultaat. Aangezien Intres een wezenlijke functie vervult in de gezonde bedrijfsvoering van zelfstandige ondernemers, gaan we meer doen. In 2010 voeren wij een nieuw businessmodel in, dat ervoor zorgt dat Intres als retailserviceorganisatie in de volle breedte diensten kan blijven leveren aan de bij ons aangesloten ondernemers.”

Over Intres
Intres is de grootste retail service organisatie voor non-food detailhandel in Nederland. De bijna 1.100 aangesloten ondernemers exploiteren ruim 1.700 speciaalzaken, warenhuizen, fashionmalls en megastores in mode, wonen, sport en media. De Intres-ondernemers vertegenwoordigen samen een consumentenomzet van ruim 2 miljard euro. Intres heeft 241 medewerkers (fte) in dienst die vanuit het kantoor in Hoevelaken de bedrijfsvoering van de aangesloten ondernemers ondersteunen.