TOP

Raad van State: beperking koopzondagen onzin

De Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van de Nederlandse regering, ziet geen reden om het aantal koopzondagen te verminderen. Daarmee staat het advies haaks op het voorstel van het kabinet om de Winkeltijdenwet aan te passen.

Deze Winkeltijdenwet bepaalt wanneer en hoe lang zaken open mogen zijn. Als het om koopzondagen gaat, mogen winkels in toeristische gebieden meer dan twaalf keer per jaar hun deuren openen. Volgens het kabinet wordt er echter misbruik van deze voorwaarde gemaakt.

De Raad van State meent dat het met de misbruik hiervan best meevalt. In praktijk zijn winkels in slechts vijftien gemeenten, drie procent van het totaal, op alle zondagen open. Daarnaast zijn er nog achttien gemeenten waar de winkels alleen in een afgebakend gebied op alle zondagen open mogen zijn. Het gaat dan vooral om souvenirshops en bijvoorbeeld winkels op bungalowparken.

Een belangrijk argument van de regering om winkels op zondag dicht te laten, is het respecteren van de zondagsrust. Volgens de Raad van State blijkt echter uit een evaluatie van de Winkeltijdenwet uit 2006 dat koopzondagen slechts voor zeven procent van de mensen in strijd is met hun geloof. Minister Maria van der Hoeven beweert dat er naast die zeven procent ook nog een heleboel mensen zijn met behoefte aan een maatschappelijk rustpunt in de week.

Wanneer het voorstel in de Tweede Kamer wordt besproken, is nog niet bekend.