TOP

Ontslagen bij Etam Groep door reorganisatie

Het moederbedrijf van Miss Etam en Promiss gaat een reorganisatie doorvoeren op het hoofdkantoor in Zoetermeer. In totaal zullen er 65 voltijd banen verdwijnen. Het personeel is donderdagochtend ingelicht.

In een persbericht maakt de Etam Retail Groep donderdag 8 januari bekend dat het gaat reorganiseren op het hoofdkantoor. Het bedrijf zegt daarin dat ondanks eerdere reorganisaties aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

Ontslagen

Als gevolg van de reorganisatie zullen er ongeveer 65 fte komen te vervallen. Het gaat daarbij waarschijnlijk om 100 werknemers. Daarnaast sluit de Etam Groep niet uit dat ‘op termijn de interne organisatie verder zal moeten worden aangepast, onder meer ook vanwege de reductie van het aantal fysieke winkels en de aanpassing en optimalisatie van systemen en werkprocessen’. Als oorzaak hiervoor geeft de Etam Groep de snelle groei van de ecommerce-tak.

Outplacement-traject

Het personeel is donderdagochtend ingelicht over de voorgenomen herstructurering. De Etam Groep laat weten dat in een later stadium ‘individuele gesprekken zullen worden gevoerd, waarin de desbetreffende medewerkers geïnformeerd worden over de persoonlijke gevolgen van de organisatieaanpassing. Werknemers die hun baan kwijt raken, krijgen een outplacement-traject aangeboden, gericht is op begeleiding naar een nieuwe baan. Ook wordt er samengewerkt met de ondernemingsraad en vakbonden.