TOP

Online vindbaarheid mkb onder de maat

Ondernemers in het MKB benutten de mogelijkheden om online vindbaar te zijn nog veel te weinig.

Zo’n kwart van de websites van mkb’ers is ouder dan vijf jaar en 57% is niet geoptimaliseerd voor zoekmachines of mobiele applicaties. Daardoor zijn deze sites slecht vindbaar.

Dat blijkt uit de tweede editie van de MKB Online Monitor, het halfjaarlijks onderzoek uitgevoerd door TNS Nipo in opdracht van DTG.  

Ook komt naar voren dat ondernemers nog weinig actief zijn met bedrijfsprofielen op verschillende bedrijvensites. Het gevolg is dat mkb’ers via deze platformen nog onvoldoende online zichtbaar zijn, of dat er een divers beeld van een mkb-bedrijf ontstaat. Zo wordt bijvoorbeeld de dienstverlening op de ene website wel uitvoerig beschreven terwijl deze op een andere website onderbelicht is.

Investeren
In het vorige onderzoek in juli 2013 zei 37% van de ondervraagde mkb’ers binnen twee jaar te willen investeren in een nieuwe website. Deze trend zet door.

‘Niet alleen zien wij dat de vervangingsvraag voor websites nog steeds hoog is en groeit (47%). We zien ook een duidelijke verschuiving naar een professionelere aanpak’, zegt Erik Hoekstra, CEO van DTG.

 Van de ondernemers die de intentie hebben hun website te vervangen, geeft 38% aan de website uit te besteden aan een commerciële partij. “Daarnaast zien we dat minder ondernemers “het neefje of een kennis” vraagt om hun site te bouwen. Dat is nu nog maar 18% en uit de MKB Online Monitor blijkt dat dit verder zal dalen naar 11% in de komende twee jaar. Er ligt hier voor ons dus een mooie kans’, aldus Hoekstra.