TOP

Online koop- en verkoopfraude toegenomen

Meer Nederlanders hebben aangegeven slachtoffer te zijn geworden van computercriminaliteit. Het aandeel bedroeg dertien procent in 2013, tegen twaalf procent in 2012. Met name het aantal slachtoffers van koop- en verkoopfraude via internet is toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS.

De stijging wordt vooral veroorzaakt door de toename van aankoopfraude. Hierbij worden goederen of diensten niet geleverd terwijl ze wel betaald zijn. In 2013 is 3,1 procent van de Nederlanders slachtoffer geworden van aankoopfraude, tegen 2,7 procent in 2012. Het percentage van verkoopfraude is echter gelijk gebleven en ligt op 0,2 procent. Verkoopfraude – het niet betalen van goederen of diensten die wel geleverd zijn – komt dus beduidend minder voor dan aankoopfraude.

Aangifte
Van alle vormen van computercriminaliteit wordt koop- en verkoopfraude het meest gemeld bij de politie. In 2013 werd in een op de vijf gevallen aangifte gedaan. Met veertien tegen negen procent werd er vaker aangifte gedaan via internet dan via een proces-verbaal. De meldings- en aangiftebereidheid van koop- en verkoopfraude is niet wezenlijk veranderd tussen 2012 en 2013.

Strafbaarstelling
Het kabinet wil nu definitief een einde maken aan de handelingen van frauduleuze internethandelaren. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft afgelopen week een wetsvoorstel ingediend bij de Raad van State. Dit voorstel voorziet onder andere in de strafbaarstelling van malafide webhandelaren.

Lees ook: hardere aanpak computercriminaliteit