TOP

Online helpdesk voor duurzaam inkopen

Adviesbureaus DHV en Significant zijn een online helpdesk voor duurzaam inkopen gestart. Dit is een initiatief van de Nederlandse overheid en is bestemd voor overheden en bedrijven.

Vanaf 2010 gelden er strengere milieu- en sociale eisen waaraan het grootste deel van de inkoop en aanbesteding van producten, diensten en werken moet voldoen. Dit loopt uiteen van kantoormeubilair en catering tot aanbesteding van groenonderhoud, openbaar vervoer en de aanleg van wegen.

Daarnaast zijn er ook steeds meer ondernemingen die vanuit eigen duurzaamheidbeleid gaan inkopen. Hierdoor ontstaat een toenemende behoefte aan kennis over deze manier van aanschaffen.  

Verduurzaming van de inkoop- en aanbestedingsprocessen blijkt in praktijk niet gemakkelijk te zijn. Veel overheden en bedrijven zoeken naar concrete oplossingen voor problemen waar zij tegenaan lopen. Op de online helpdesk kunnen overheden en bedrijven daar vragen over stellen.

Tegenwoordig is veel aandacht voor duurzaamheid. Afgelopen vrijdag is de Week van de Duurzame Mode van start gegaan. Van 10 tot en met 18 oktober vraagt organisator Made-By extra aandacht voor mode die op een milieu- en mensvriendelijke manier is geproduceerd.