TOP

Onderzoek wijst uit: spijkerbroek bijna 33 euro te goedkoop


Retailers kopen jeans doorgaans te goedkoop in. Dit komt doordat kosten als arbeidsomstandigheden en milieubelasting niet worden doorberekend, zo blijkt uit een nieuw rapport van ABN AMRO.

In opdracht van ABN AMRO berekende het Impact Institute in 2018 de ‘true price gap’, het verschil tussen de inkoopprijs voor retailers en de werkelijke totale productiekosten. Dit is inclusief de zogenoemde verborgen kosten, als milieubelasting – bijvoorbeeld watervervuiling en waterverbruik – en de impact op de (lokale) samenleving, zoals arbeiders die onvoldoende loon krijgen, onder slechte condities werken en gedwongen arbeid. Als meer rekening wordt gehouden met deze factoren kost een spijkerbroek zo’n 33 euro meer, concludeert het instituut. De meeste consumentenprijzen voor een jeans liggen in Nederland tussen de 14 en 200 euro.  

 

Productieketen doorgelicht

De onderzoekers hebben een typische productieketen van jeans doorgelicht. Van katoenplantages en denimweverijen in India via jeansfabrieken in Bangladesh tot en met het transport naar de Europese afzetmarkten. Zo valt te lezen dat het prijsverschil in de externe sociale kosten bij de denimproductie in India 15,30 euro is. De externe milieukosten bij de denimproductie bedragen 5,85 euro. Bij de jeansproductie in Bangladesh liggen de sociale kosten hoger dan de milieukosten, 3,15 euro om 0,15 euro. Goed om te weten: Bangladesh produceert 27 procent van alle door de EU geïmporteerde jeans.

 

1

 

Duurzame productkeuzes

Het vaststellen van de true price gap heeft niet primair tot doel de inkoopprijs voor de retailer te verhogen. Het gaat er vooral om de echte prijs van een product te verlagen. Door maatregelen te nemen wordt de prijskloof kleiner.Door alle kosten over de gehele productieketen te kwantificeren, ontstaat transparantie. Dit stelt ketenpartijen in staat

om effectieve productie-innovaties door te voeren of af te dwingen. Consumenten krijgen op hun beurt door het vaststellen van de echte prijs informatie waarmee ze meer duurzame productkeuzes kunnen maken. 

 

Groeiend bewustzijn

 “Consumenten verlangen meer transparantie en de true pricing-methodiek geeft ze inzichten waarmee ze betere keuzes kunnen maken”, zegt Henk Hofstede, sectorbankier Retail van ABN AMRO. Naar verwachting zal true pricing de komende vijf jaar in alle sectoren van de economie sterk toenemen. Door het groeiende bewustzijn dat grondstoffen schaarser worden, arbeiders fair beloond moeten worden en we zuinig met het milieu moeten omgaan. 

 

2

 

Transitie

De bank wil ondernemers – waaronder winkel- en modebedrijven – helpen om de transitie naar een duurzamer bedrijfsmodel te maken. Hofstede: “True pricing helpt retailers om lange-termijnrelaties met hun producenten aan te gaan. Om samen goede afspraken te maken en ervoor te zorgen dat deze worden nageleefd, zodat een eerlijke inkoopprijs betaald wordt.”

Consument

ABN AMRO heeft aansluitend op het onderzoek consumenten via onderzoeksbureau PanelWizard de vraag voorgelegd of ze bereid zijn meer te betalen voor een eerlijke spijkerbroek. Bijna 47 procent is hiertoe bereid. Ruim 21 procent geeft aan dit niet te weten. Wellicht heeft deze groep meer informatie nodig, om hier een oordeel over te kunnen geven, oppert de initiatiefnemer. 

 

4

 

Mud Jeans

Daarnaast is het rapport voorgelegd aan enkele spelers uit de markt. Eva Engelen, verantwoordelijk voor corporate social responsibility binnen Mud Jeans reageert: “Het True Price-rapport geeft een krachtig inzicht in de sector. De conclusies bevestigen dat wij met Mud Jeans op het juiste spoor zitten. Het is belangrijk om kritisch te blijven over onze eigen prestaties en om de dialoog met onze leveranciers voort te zetten. Studies zoals deze voorzien ons van de kennis om dit te doen.”

 

Zeeman

Arnoud van Vliet, csr & quality manager bij Zeeman laat weten dat begin 2019 inkopers de belangrijkste leveranciers hebben bezocht om gegevens te verzamelen over de kostprijs van basisproducten. “Hierdoor zijn we in staat om het verschil tussen de kostprijs en de inkoopprijs die wij betalen eerlijk te houden voor leveranciers, zodat ze hun bedrijf op een gezonde manier in stand kunnen houden.” In het duurzaamheidsverslag heeft Zeeman een ‘roadmap’ leefbaar loon opgenomen, waarin duidelijke doelstellingen voor de komende jaren zijn vastgelegd.

 

Marktkansen

Branche-organisaties als Inretail, Modint en Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel kwalificeren het rapport als belangrijk en interessant. ‘De gebruikte true price-methode is innovatief en kan helpen risico’s te identificeren’, stellen zij. ‘Duurzaamheid en maatschappelijke kosten raken elkaar. Het is een uitdagend gebied. Een groeiende consumentengroep kiest en koopt op basis van duurzame criteria. Daarmee ontstaan marktkansen voor nieuwe businessmodellen, die door de branche ook al worden benut, zowel op individueel als collectief niveau.’

 

Lees hier meer over het rapport.

 

3