TOP

Onderzoek naar eerlijk loon Cambodjaanse arbeiders

Modemerken Adidas en Puma gaan deelnemen aan een onderzoek naar wat een eerlijk loon in de Cambodjaanse kledingindustrie zou moeten zijn. Dat initiatief kwam na een uitspraak vorige week van drie rechters over de werkomstandigheden in de fabrieken van Cambodja.

Lokale vakbonden en mensenrechtenorganisaties, verenigd in de International Asia Floor Wage Alliance en de Asia Floor Wage Cambodia, hadden een tribunaal georganiseerd over de werkomstandigheden in de fabrieken van Cambodja. Experts, kledingarbeiders, fabrikanten en internationale merken kwamen aan het woord. Bij de tweedaagse hoorzitting waren meer dan 200 arbeiders aanwezig om aan te tonen dat een leefbaar loon noodzakelijk is. Ze vertelden over het massale flauwvallen, de woonomstandigheden in de sloppenwijken en de ondervoeding waaraan veel van hen leiden.

Loondaling 

Volgens de organisaties is het minimumloon in Cambodja het laagste van alle omringende landen. Door de enorme inflatie zou er zelfs sprake zijn van een loondaling van 14%  in de afgelopen 12 jaar. Het minimum loon ligt op 46 euro per maand, terwijl het leefbaar loon door de Asia Floor Wage berekend is op 212 euro.

Prioriteit

Rechters van drie verschillende continenten concludeerden dat de betrokken partijen in de kledingketen direct stappen moeten zetten om een einde te maken aan de hongerlonen en mensenrechten prioriteit moeten geven in hun inkoop- en prijsbeleid.

Onderzoek

H&M en GAP, de grootste inkopers van de Cambodjaanse kledingindustrie, hadden geen gehoord gegeven aan de uitnodiging voor het tribunaal. Adidas en Puma werden wel gehoord. Beide nemen deel aan een initiatief gestart door verschillende merken, dat onderzoek doet naar wat een zogenaamd eerlijk loon in de kledingindustrie zou moeten zijn. Ze overwegen daarvoor het niveau van het leefbaar loon zoals berekend door de Asia Floor Wage te hanteren.

Schone Kleren

De internationale Clean Clothes Campaign (in Nederland bekend als Schone Kleren Campagne) deed ook mee aan het tribunaal en dringt er bij de regering en internationale afnemers op aan de bevindingen van het tribunaal serieus te nemen.