TOP

Onderzoek HBD: warenhuispersoneel vaakst bedreigd

Winkelpersoneel in warenhuizen wordt het vaakst bedreigd. Dit blijkt uit een analyse van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) naar aanleiding van de Week van de Veiligheid (zie grafiek hiernaast). Bedreigingen met geestelijk geweld komen het meeste voor.

Ook medewerkers uit de textiel- en schoenenbranche komt regelmatig in een bedreigende situatie terecht. Zo’n 12 procent van hen werd ooit wel eens met geestelijk geweld bedreigd, 4 procent ook lichamelijk bedreigd en nog eens 4 procent zowel geestelijk als lichamelijk. Regionaal blijken er ook grote verschillen te zijn. Zo komen In Limburg en Drenthe volgens winkeliers bedreigingen het meest voor (één op de drie ondernemers). In Friesland worden de minste bedreigingen gemeld (éénn op de vijf ondernemers).

Consumenten
Uit de cijfers blijken de angstgevoelens voor bedreigingen bij het personeel van warenhuizen het grootst, op de voet gevolgd door supermarktpersoneel. In de sportbranche leven de angstgevoelens het minst. Ook bij consumenten is het gevoel van onveiligheid het laatste jaar licht gestegen. Een kwart van de consumenten geeft aan zich wel eens onveilig te voelen in een winkelgebied, zo blijkt uit de HBD-consumentenmonitor. Vorig jaar lag dat percentage op 22 procent. Als belangrijkste redenen worden genoemd: samenscholing, het rondhangen van groepen, slechte verlichting en baldadig gedrag van anderen.

Week van de Veiligheid
Het HBD publiceerde dit onderzoek naar aanleiding van de Week van de Veiligheid die plaatsvindt van 10 tot en met 16 oktober. De detailhandel doet actief mee aan deze week omdat zaken als agressie, winkeldiefstal en overvallen nog veel te veel voorkomen. Zeker nu de ‘donkere dagen’ eraan komen, wordt de kans om overvallen te worden weer groter. Vandaar dat het HBD tijdens deze Week van de Veiligheid extra nadruk legt op het voorkomen van overvallen. Op de website www.deweekvandeveiligheid.nl staat een overzicht van de activiteiten van het HBD en andere branche- en koepelorganisaties in de detailhandel. Houd ook onze website deze week goed in de gaten voor interviews, tips en adviezen.