TOP

Ondernemersorganisaties over de miljoenennota

Na Prinsjesdag wordt het kabinet verweten te weinig daadkracht te tonen. Wat vinden de ondernemersorganisaties in de detailhandel van de nieuwe plannen in de mijoenennota?

Volgens CBW-Mitex zaait het kabinet onzekerheid. Bezuinigingsbesluiten om het oplopende begrotingstekort te bestrijden, worden op de lange baan geschoven. Dit betekent onduidelijkheid en dus onzekerheid voor het bedrijfsleven en consumenten. Nieuwe plannen blijven zo in de ijskast staan. Dat is slecht voor het verdere herstel van de kwetsbare economie en de modebranche gaat daar last van hebben. Dit laat Mitex weten in een persbericht.

Lichtpuntjes
De organisatie is niet alleen maar negatief. De lasten van ondernemers zullen in 2010 namelijk dalen. Om de liquiditeit van ondernemingen op peil te houden worden er maatregelen getroffen. Regels voor willekeurige afschrijvingen en de zelfstandigenaftrek worden bijvoorbeeld verruimd. Een ander positief fiscaal punt is de vrijstelling van 90% bij bedrijfsoverdracht van een familiebedrijf naar kinderen. Deze maatregelen levert het bedrijfsleven ruim € 2,5 miljard op.

Pleister op de wond
Toch noemt CBW-Mitex dit een schamele pleister op de crisiswond. Daarom pleit CBW-Mitex de komende tijd bij het kabinet voor het blijven investeren in bouw, infrastructuur, maar ook voor het invoeren van een laag btw-tarief voor alle arbeidsintensieve woondiensten. Volgens de organisatie is dit goed voor de werkgelegenheid, het consumentenvertrouwen en dus voor de economie.

Veiligheid
Detailhandel Nederland hoorde gisteren goede dingen op het gebied van politie en justitie. “De minister wil maatregelen nemen tegen de overvallen en winkeldiefstallen”, aldus woordvoerder Sander van Golberdinge. “Detailhandel Nederland gaat daarbij helpen. Er komen studiegroepen die zich buigen over de stoppen van overvallen en er loopt nu een pilot met de Stichting Fraude Aanpak Detailhandel. De intentie om deze problemen aan te pakken is er, maar we zijn pas echt tevreden als de winkeliers merken dat er verbetering is.”

Geen standpunt
Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) laat weten geen standpunt in te nemen wat betreft de miljoenennota. “Bij ons zitten zowel werknemers als werkgevers. Grote bedrijven en MKB’s”, laat persvoorlichter Hans Verweij weten. “Het is daarom erg lastig om positie te kiezen bij een miljoenennota en dat zullen we ook niet doen.” 

Afwachten

Modint laat weten te wachten tot de plannen concreet zijn. “In feite hebben we niet veel nieuwe dingen gehoord, dus we wachten even af tot we weten wat de plannen voor de branche betekenen”, aldus een woordvoerder. “Wel zijn we erg positief over de kredietverruiming, daar pleiten wij al lang voor. Beter laat dan nooit.”