TOP

Ondernemers nog veel last van regeldruk

Nederlandse ondernemers merken er niets van dat het kabinet de regeldruk vermindert. Dit blijkt uit de eindrapportage Regeldruk Bedrijven. Het kabinet heeft de rapportage maandag behandeld.

Ondernemers vinden administratieve lasten, kosten voor naleving van regels en inspecties nog net zo vaak een belemmering om te ondernemen als drie jaar geleden. Toen begon het kabinet-Balkenende 4 het programma om de regeldruk te verlagen.

Het Financieele Dagblad meldt dat de beleving van ondernemers volgens de rapportage haaks staat op de feitelijke afname van de regeldruk.

Eindrapportage
Volgens de eindrapportage zijn de administratieve lasten voor bedrijven sinds 2007 met 13% afgenomen. Dit stijgt tot 20% in 2011 door maatregelen die al zijn genomen en die ook zullen worden uitgevoerd, stellen Financiën en EZ. Plannen die zijn voorbereid maar politiek nog moeten worden goedgekeurd, zouden de eindscore volgend jaar op 22% brengen. Het kabinetsdoel is 25% minder administratieve lasten. Het gat is volgens de rapportage ontstaan doordat de Kamer de vereenvoudiging loonaangifte controversieel heeft verklaard.

Hinder
In onderzoek van de regering geeft 31% van de ondergevraagde bedrijven aan nauwelijks of geen hinder te ondervinden van onnodige informatieverplichtingen. In 2008 was dat 33%. Met 37% is het aandeel bedrijven dat weinig of geen hinder heeft van hoge kosten om aan regels te voldoen, gelijk gebleven.