TOP

Nieuwe methode voor onderzoek naar winkeldiefstal

Er is een nieuw systeem ontwikkeld tegen winkeldiefstal. Onderzoeker Jeske Nederstigt promoveert morgen met een methode waarmee het gedrag van winkeldieven kan worden verklaard en beïnvloed.

De onderzoeker stelt dat de aanpak van wetenschappelijk onderzoek naar winkeldiefstal te versnipperd is geweest en pleit voor een integrale aanpak. Tot nu toe maken winkeliers incidenteel wel gebruik van wetenschappelijke kennis, maar deze is vaak beperkt tot de beschrijving van winkeldiefstalgevoelige objecten, personen, en winkelkenmerken. Verklaringen voor het gedrag van winkeldieven, of voor het wel of niet werken van anti-diefstalmaatregelen ontbreken.

Samenhang
In plaats van in te zoomen op details worden alle factoren die een rol kunnen spelen tegelijk, in onderlinge samenhang geanalyseerd. Doordat alle invloeden in de analyse opgenomen worden is de methode in elke praktijksituatie bruikbaar. Nederstigt gebruikt hierbij een denkmodel om het gedrag van winkeldieven te verklaren: “Het Triademodel is een combinatie van drie variabelen: motivatie, capaciteit en gelegenheid. Deze geven samen alle mogelijke oorzaken van winkeldiefstal weer. Zo komen er alle object-, context- en persoonsgebonden determinanten van winkeldiefstal naar voren.”

Effectiviteit
Dit nieuwe denkkader geeft inzicht in waarom bepaalde maatregelen wel of niet werken en kan zo bijdragen aan meer efficiency in de bestrijding van winkeldiefstal. Ze noemt tijdens het tv-programma Ochtendspits van vandaag een voorbeeld: “In een warenhuis is de kinderafdeling aan het begin van de week erg rustig en de motivatie van een winkeldief om te stelen dus hoog. Een bordje met daarop ‘Wij beveiligen onze producten zichtbaar en onzichtbaar’ kan de dief demotiveren.”

Schade
Eerder onderzoek laat zien dat in 2009 winkeldiefstal de Nederlandse detailhandel 325 miljoen euro kostte, waarbij de kosten voor preventie nog niet waren meegerekend, evenmin als die van de afhandeling van winkeldiefstal (door politie en verzekering). Dat betekent dat een winkelier een dag per week voor niets werkt. Daarbij komt dat de financiële schade de laatste jaren aanzienlijk oploopt (dit heeft vermoedelijk te maken met de economische recessie). De gevolgen zijn niet alleen voor het MKB, de politie en de verzekeringsmaatschappijen, maar ook maatschappelijk, doordat winkeldiefstal een gevoel van onveiligheid veroorzaakt bij zowel personeel als klanten.