TOP

Nieuwe aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven

In 2013 start de nieuwe aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) om ondernemers te helpen hun zaak zo goed mogelijk te beveiligen. Het eerste pakket met veiligheidsmaatregelen werd op woensdag 9 januari uitgereikt aan modezaak Beach Boetiek in Katwijk.

Kleine bedrijven (maximaal vijf vestigingen en maximaal tien medewerkers per vestiging) kunnen gratis een veiligheidsscan laten uitvoeren en krijgen preventie-advies op maat over het plaatsen van camera’s of afroomkluizen, maar ook over veilige openings- en sluitingsprocedures of digitale maatregelen tegen cybercrime. Ondernemers die op basis van die veiligheidsscan investeren in preventiemaatregelen, krijgen de helft vergoed tot een maximum van 1.000 euro.

Koppeling aan Keurmerk Veilig Ondernemen

Winkelgebieden of bedrijventerreinen met het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), komen als eerste voor een VKB scan in aanmerking. “Ondernemers die eigen verantwoordelijkheid tonen op het gebied van veiligheid hebben een streepje voor. Bij ondernemers buiten KVO-terreinen wordt kritisch gekeken waar die ondersteuning het hardste nodig is en naar een goede spreiding over het land”, licht Onno Peer, directeur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid toe.

Info Veiligheid Kleine Bedrijven: www.hoeveiligisuwzaak.nl/vkb