TOP

Nederlandse modebranche houdt elk jaar 21,5 miljoen kledingstukken over

De modebranche in Nederland houdt per 21,5 miljoen kledingstukken over die niet worden verkocht. Dat betekent dat 6,5% van alle nieuw geproduceerde kleding achterblijft bij producenten, groothandels en winkeliers en niet bij een consument terechtkomt, blijkt uit onderzoek van MVO Nederland.

Onverkochte kledingvoorraad zorgt voor omzetschade en zinloze milieu-impact, maar vreemd genoeg is tot nu toe nauwelijks onderzocht hoe groot dit probleem is. Daarom heeft onderzoeksbureau Conclusr in opdracht van MVO Nederland een enquête gehouden onder 379 winkeliers en groothandelaren. Ook 70 buitenlandse kledingproducenten werden ondervraagd.

Daaruit blijkt dat per jaar 21,5 miljoen kledingstukken niet worden verkocht. Als je alleen kijkt naar de moderetail, dan staat de teller op 13,8 miljoen kledingstukken dat overblijft na de uitverkoopperiode. Dat is 4,2 procent van alle kleding die door retailers wordt ingekocht.

De belangrijkste oorzaken dat kleding onverkocht blijft zijn omdat het de verkeerde maat, pasvorm of kleur heeft.

 


Zo’n 4 procent van alle kleding die een retailer inkoopt blijft onverkocht. Een schadepost van in totaal 315,5 miljoen euro. Dat blijkt uit een onderzoek van MVO Nederland. Maar hoeveel procent van de ingekochte kleding wordt in de uitverkoop verkocht? Lees hier een uitgebreid verhaal met een toelichting van MVO Nederland op het rapport: “Je kunt constateren dat je als retailer dan hebt misgegokt.”


 

Niet alle onverkochte kleding wordt vernietigd, zoals vaak wordt verondersteld. Het grootste deel wordt per kilo verkocht aan commerciële opkopers of geschonken aan goede doelen. Deze organisaties brengen de kleding opnieuw op de markt via outlets of ze verspreiden het in landen in Oost-Europa, Afrika en Azië.

Deel nieuwe kleding wordt vernietigd

Naar schatting 1,23 miljoen nieuwe, maar onverkochte kledingstukken worden jaarlijks vernietigd. Ongeveer de helft wordt gerecycled tot vilt, de andere helft eindigt in de verbrandingsoven. Een belangrijke reden voor modemerken om nieuwe kleding te vernietigen is om hun eigen markt niet te verstoren en hun imago te beschermen.

Onverkochte kleding voorkomen

Maatregelen die bedrijven kunnen nemen om onverkochte kleding te verminderen zijn vooral gericht op het dichter bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Bijvoorbeeld door de tijd tussen productie en levering in te korten en het gebruikmaken van EDI, ofwel Electronic Data Interchange.

‘Winst boeken bij inkoop’

Branchevereniging Inretail denkt dat er winst te boeken is bij de inkoop. “Het rapport laat zien dat de inkoop de boosdoener is”, reageert Edwin Belt, branchespecialist fashion. “Inkoop is voor een groot deel ook emotie, maar daar zouden wel de stappen kunnen worden gemaakt. Je zou kunnen denken aan meer samenwerking tussen retailers en leveranciers, zodat de risico’s worden verdeeld tussen merken en retail.”

Onverkochte voorraad voorkomen

Modebedrijven die willen weten hoe je kunt voorkomen dat je met onverkochte voorraad blijft zitten, organiseren MVO Nederland en INretail een Masterclass over het voorkomen van onverkochte kledingvoorraad op 22 september 2016. Hierbij wordt onder meer ingegaan op de belangrijke oorzaken van afschrijving in de modesector en worden voorbeelden gegeven van bedrijven die het op dit punt goed doen.

 

 

Klik hier voor meer informatie en het onderzoeksrapport

 

MVO Infographic Onverkochte Kleding 2016 Rapport