TOP

Modint bezorgd om oneerlijke handelspraktijken

Ondernemersorganisatie Modint maakt zich er zorgen over dat retailers onder de huidige moeilijke economische omstandigheden teruggrijpen op vormen van oneerlijke handelspraktijken.

Een voorbeeld hiervan is volgens Modint dat retailers hun leveranciers ‘vragen’ om mee te betalen aan extra marketinginspanningen om de consument naar de winkels te trekken. Deze bijdrage bestaat uit het verlenen van een extra korting op de facturen. Modint geeft in een persbericht te kennen dat dit soort acties niet gerechtvaardigd zijn, aangezien de contracten die aan de leveringen ten grondslag liggen al eerder zijn afgesloten. Bovendien zijn extra inspanningen om winkelend publiek aan te trekken primair een zaak van de retailer zelf.

Extra korting

Volgens Modint-directeur Jef Wintermans gaat het hierbij voornamelijk om de grote retailers en hoeft de kleine zelfstandige zich niet aangesproken te voelen. “Dergelijke acties komen  vooral van grootwinkelbedrijven, maar ze komen wel steeds vaker voor. Momenteel is er bijvoorbeeld een grote moderetailer die zijn collecties extra wil afprijzen om klanten naar de winkel te trekken en die vindt dat de leveranciers daaraan moeten meebetalen. Dus dat bedrijf trekt van alle openstaande facturen enkele procenten af. Dat is juridisch weliswaar niet toegestaan, maar het is voor een leverancier lastig om dat resterende bedrag binnen te krijgen zonder dat je die (grote) klant kwijtraakt.”

Samenwerking

Paul te Grotenhuis, woordvoerder van CBW-Mitex, geeft aan dat het onderwerp niet van toepassing is op kleine ondernemers. “Maar wij vinden ook dat korting afdwingen bij de leverancier in het seizoen niet oké is. Het wordt wel steeds belangrijker om goede afspraken te maken met je leveranciers over hoe je samen goede afzetten realiseert. Dat is immers niet alleen de verantwoordelijkheid van de winkelier. Als je als leverancier goed met je merk in de folder of mailing van een retailer aan bod komt, profiteer je daar als merk ook van. Dat zijn gezamenlijke marketinginspanningen, waar je bij de inkoop al afspraken met elkaar over kunt maken.”

Onderhandelen

Hendrik Jan van Oostrum, secretaris van Detailhandel Nederland (de overkoepelende organisatie van de totale detailhandel in Nederland, zowel mkb als grootwinkelbedrijf), vindt deze kwestie geen voorbeeld van een oneerlijke handelspraktijk. “Wat betreft het persbericht van Modint vraag ik me echt af waarom een winkelier een leverancier niet zou mogen vragen om een bijdrage in de marketingkosten. Het is duidelijk dat het momenteel economisch niet bijzonder floreert. Als je daar gezamenlijk oplossingen voor wilt vinden, is dat prima. Onderhandelen is heel normaal in de keten. Leveranciers proberen zelf ook scherp in te kopen. En sommige grote leveranciers onderhandelen hard met winkeliers over scherpe voorwaarden. Als partijen het niet eens zijn, moet je over dat meningsverschil in conclaaf. In de regel komen partijen er praktisch altijd samen uit.”