TOP

Modebranche sluit 2019 af met omzetdaling van 1,9%

De modebranche heeft 2019 afgesloten met een omzetdaling van 1,9%, zo blijkt uit de Fashionscan van Inretail en GfK.

Oorzaak van de omzetdaling van 1,9 % is volgens Inretail de gemiddelde lagere prijs. Die daalde namelijk met 1,8%, terwijl het aantal verkochte stuks stabiel bleef ten opzichte van het jaar ervoor.

Omzetboost

Gekeken naar de eerste twee kwartalen van 2019, zag de brancheorganisatie dat de forse daling van het consumentenvertrouwen synchroon liep met de omzetdaling. Het vroege voorjaar in februari zorgde voor een omzetboost, maar de omzet van maart, april en mei daarop vielen behoorlijk tegen. Vooral in april en mei, waarin volgens Inretail normaliter flink besteed wordt, lieten consumenten het afweten. Er volgde een inhaalslag in juni door een laat Pinksteren. Hierdoor kwam de cumulatieve stand na 6 maanden op 0% te staan.

Lichte groei

Deze tendens zette zich niet voort in de tweede helft van het jaar, vooral door de hoge temperaturen in eind juli en eind augustus. In september volgde een lichte groei, maar oktober en november bleven nagenoeg stabiel ten opzichte van het jaar ervoor. Eind november was de cumulatieve stand -1,2%.

Black Friday

In december noteerde de branche een omzetdaling van 9,1%. Opvallend, stelt Inretail, omdat er in die maand vorig jaar geen enorme omzettoename was in december. Die -9,1% kan dus niet worden gezien als een correctie. Daarbij was er ook geen sprake van een sterk afwijkend weerbeeld qua temperatuur. Inretail vermoedt dat de branche last heeft gehad van de recordomzet van Black Friday.

Verschil

Gekeken naar het type verkoopkanaal is er verschil te zien tussen on- en offline (zie grafiek 1). Online heeft in 2019 12,1% geplust, terwijl het offline kanaal de omzet daarentegen zag dalen met 7,5%. Prestatieverschil is er ook tussen het MKB en het grootwinkelbedrijf (GWB). Het GWB noteerde een omzetdaling van 1,2% in 2019, het MKB 9,4% (zie grafiek 2).

Grafiek 1: Omzet online en offline t.o.v. dezelfde periode vorig jaar.
Grafiek 2: Omzet MKB en GWB t.o.v. dezelfde periode vorig jaar.

Daling vrouwen- en mannenmode

De prestaties per segment lopen sterk uiteen. Vrouwenmode noteerde een -5,6%, mannen bovenmode kwam uit op -4,8%. Baby- en kindermode was over het hele jaar genomen het segment met de meest negatieve ontwikkeling (-5,8%). Over het hele jaar genomen heeft het segment ondermode het beste gepresteerd met een plus van 5,1%. Dit is ook het enige segment dat in ieder kwartaal pluste.

Omzet totaal mode en per artikelgroep t.o.v. dezelfde periode vorig jaar.

Plus blazers

Gekeken naar de artikelgroepen dan waren de grootste stijgers in 2019 blazers (+10,4%) en sweaters en vesten (+8,9%). De artikelgroepen die het meest zijn gedaald zijn T-shirts en polo’s (-8,7%) en jassen en jacks (-7,8%).

Infographics: Inretail GfK FashionScan.