TOP

MKB-Nederland verwacht daling van winkelhuur

Er is niet alleen maar slecht nieuws over de recessie te melden. Zo verwacht de Nationale Winkelraad van MKB-Nederland dat dit jaar de huurprijzen van winkels gaan dalen.

Deze verwachting spreekt de Nationale Winkelraad van MKB-Nederland uit na aanleiding van een onderzoek van Locatus, waaruit blijkt dat de vraag naar vierkante meters winkeloppervlakte afneemt en daarmee ook de huurprijzen. De oorzaak hiervan is de sterke teruggang van het winkelend publiek in de winkelcentra en winkelstraten. Vorig jaar bedroeg die daling gemiddeld 10 procent.

Volgens het onderzoeksbureau is het teruglopende aantal shoppers te wijten aan de stijgende internetverkopen. De Nationale Winkelraad is het daar niet geheel mee eens. De internetverkopen nemen wel toe, maar dat gaat niet ten koste van de reguliere detailhandel. Detaillisten combineren zelf de reguliere verkoop met internetverkopen. Daardoor neemt niet de omzet af, maar wel de behoefte aan het aantal vierkante meters winkeloppervlak.

Het aantal vierkante meters winkelvastgoed is de afgelopen vijftien jaar gegroeid van 15 miljoen tot 28 miljoen. Bij een gelijkblijvend aantal inwoners en slechts licht gestegen bestedingen is het een logisch gevolg dat het aantal mensen dat per m2 winkelstraat voorbijkomt, afneemt. De Nationale Winkelraad verwacht dan ook dat vooral de winkelhuren gaan dalen en niet het aantal winkels of ondernemingen.