TOP

MKB-Nederland en CBW-Mitex betreuren winkeltijdenwet

De Nationale Winkelraad van MKB-Nederland en CBW-MITEX zijn teleurgesteld dat de Tweede Kamer heeft ingestemd met de aanscherping van de toerismebepaling in de Winkeltijdenwet. 'De aanscherping ontmoedigt gemeenten om op zondag open te gaan.'

De Tweede Kamer wil de zondagsrust beschermen en scherpt daarom de winkeltijdenwet aan. Met de wijziging wil de Tweede Kamer daarnaast ook het ‘misbruik’ van de Winkeltijdenwet tegengaan. Volgens de Kamer wijzen gemeenten nu te vaak toerismegebieden aan zodat winkels op zondag hun deuren kunnen openen en dat remt de groei van het aantal koopzondagen. Dat betekent dat alleen winkels, waar sprake is van ‘substantieel toerisme’ nog de deuren open mogen doen. Volgens Mitex is een wet die teveel beperkingen stelt aan zondagopenstelling ongewenst en ontmoedigt gemeenten om überhaupt nog winkels op zondag open te laten gaan. Als winkeliers hierdoor hun deuren moeten dichthouden komen er zo’n 15.000 tot 20.000 banen op het spel komen te staan, zo rekende Detailhandel Nederland onlangs uit.

Wat verandert er?
Naar alle waarschijnlijkheid treedt de wijziging op 1 januari 2011 in werking. Vanaf dat moment mag elke gemeente jaarlijks maximaal 12 koopzondagen vaststellen. Een gemeente kan bij toeristische aantrekkingskracht, op grond van de toerismebepaling uit de Winkeltijdenwet, bepalen dat winkels op meer zondagen open mogen. Er zijn aanwijzingen dat niet alle gemeenten deze bepaling even zorgvuldig toepassen. Om het oneigenlijk gebruik van de toerismebepaling tegen te gaan worden de bevoegdheden van gemeenten ingekaderd. Dit kan tot gevolg hebben dat sommige gemeenten niet langer meer dan 12 koopzondagen kunnen toestaan. Voor sommige winkeliers kan dit betekenen dat zij minder vaak op zondag open mogen dan zij tot nu toe gewend waren.