TOP

MKB: compensatie voor winkeliers na onnodig langdurige werkzaamheden

MKB-Nederland wil dat er landelijke regels komen voor nadeelcompensatie voor winkeliers die te lijden hebben onder onnodig langdurige werkzaamheden aan stoepen, wegen en straten. Dit levert vaak ongemak en omzetverlies op.

MKB-Nederland pleit voor een landelijke set spelregels voor nadeelcompensatie, die antwoord moeten geven op de vraag wie de rekening betaalt als ondernemers schade oplopen door falend opdrachtgeverschap van overheden. Daarnaast kunnen in regels zaken vastgelegd worden als het communicatieproces, een aanspreekpunt voor vragen en het indienen van klachten.

Noord-Zuidlijn

Aanleiding is de situatie rond de Noord-Zuidlijn in Amsterdam, waar de detailhandel vorige week de noodklok luidde omdat de bouw vele maanden langer duurt dan verwacht. Winkeliers zien hierdoor hun omzet dalen, de waarde van hun pand omlaag gaan en hun inkomsten teruglopen. ‘Elke ondernemer begrijpt dat dit soort werkzaamheden tot het ondernemersrisico horen. Maar het is onaanvaardbaar dat ondernemers voor het overschrijden van bouwtermijnen de rekening gepresenteerd krijgen,’ zegt MKB-Nederland op haar website.

Gemeenten

MKB-Nederland vindt dat gemeenten voorafgaand aan werkzaamheden moeten onderzoeken wat de gevolgen zijn voor ondernemers en hoe deze zoveel mogelijk kunnen worden beperkt. De overheid moet bovendien de problemen oplossen wanneer werkzaamheden langer duren dan gepland. MKB-Nederland kaart de problematiek aan bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.