TOP

MKB: Aangescherpte Winkeltijdenwet ‘onuitvoerbaar’

MKB-Nederland reageert onthutst op de instemming van de Tweede Kamer met een aanscherping van de 'toerismebepaling' in de Winkeltijdenwet. Volgens MKB-Nederland tast het de vrijheid van gemeenten en winkeliers aan en leidt het tot juridisering en bureaucratisering.

De ondernemersorganisatie begrijpt niet dat een meerderheid in de Senaat voor aanscherping heeft gestemd, terwijl in het regeerakkoord staat dat de huidige situatie gehandhaafd zou blijven. Volgens MKB-Nederland worden voor ondernemers de mogelijkheden om op zondag de deuren te openen zo drastisch beperkt.

Belangen
De ondernemersorganisatie vreest ook dat de aangescherpte Winkeltijdenwet in de praktijk onuitvoerbaar wordt. Om ‘oneigenlijk gebruik’ van de toerismebepaling tegen te gaan moeten gemeenten straks een aantoonbare afweging van materiële en immateriële belangen maken alvorens vrijstelling voor een koopzondag te geven. Ook is er de mogelijkheid om tegen het besluit van gemeenten in beroep te gaan. Dat heeft niet alleen een woud aan regels en procedures tot gevolg, maar werkt ook onduidelijkheid en rechtsongelijkheid in de hand, aldus MKB-Nederland.

Uitvoering
De ondernemersorganisatie stelt vast dat de huidige Winkeltijdenwet tot grote uitvoeringsproblemen leidt. Door de aanscherping worden deze problemen eerder groter dan kleiner. Nu het oordeel in de Senaat is geveld, dringt MKB-Nederland er bij minister Verhagen van EI&L op aan om zo snel mogelijk met oplossingen daarvoor te komen. De organisatie is graag bereid de minister te ondersteunen om de onduidelijkheden, de rechtsongelijkheid en de willekeur die in de praktijk het gevolg zijn van deze wet, aan te pakken.

Gemeenten
MKB-Nederland was en blijft van mening dat niet de minister van EI&L, maar gemeenten in nauwe samenspraak met lokale winkeliers de baas zijn over de winkeldeur; zij moeten gezamenlijk kunnen bepalen of en zo ja, hoeveel zondagen de lokale winkels geopend mogen zijn en onder welke voorwaarden dit gebeurt. Een moderne wet erkent deze vrijheid en maakt dit mogelijk. De aangescherpte Winkeltijdenwet is een grote stap terug in de tijd.

De Winkeltijdenwet is een gebed zonder einde. Vorig jaar deze tijd spraken MKB en CBW-Mitex al hun zorgen hierover uit. Er zouden zo’n 15.000 tot 20.000 banen op het spel komen te staan, als winkeliers hun deuren dicht moeten houden. In oktober 2009 lanceerden de vakorganisaties CNV, FNV, RMU en GMV de website Winkelrust.nl waar ondernemers, winkelpersoneel en klanten een petitie konden tekenen tegen het misbruik van de Winkeltijdenwet. De vakorganisaties zijn het zat dat allerlei plaatsen als toeristisch gebied worden aangemerkt, terwijl er vrijwel geen toeristen komen. Bovendien vinden ze dat er op deze manier geen rekening wordt gehouden met de kleine ondernemer.