TOP

Mitex wijst CAO mode en sport alsnog af

Mitex heeft de nieuwe CAO Mode en Sport, waarvoor eind januari een nieuw onderhandelingsresultaat werd bereikt, alsnog afgewezen. Naar aanleiding van kritiek van leden is besloten niet akkoord te gaan.

Eind januari bereikten werkgeversorganisatie Mitex en de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, Vakbond de Unie, de Internetvakbond en de RMU een akkoord voor de nieuwe CAO Mode en Sport. In de nieuwe arbeidsovereenkomst werden onder andere drie momenten van loonsverhoging afgesproken. Ook is de wachtdagenregeling terug gebracht en is de uitbetaling van overwerk aangepast ten gunste van de werknemer.

De nieuwe CAO is zoals gebruikelijk na het akkoord met een positief advies voorgelegd aan de achterban. Hieruit bleek dat Mitex-leden van mening zijn dat de huidige economische situatie het absoluut niet toelaat om met dit onderhandelingsresultaat akkoord te gaan. Ondernemers uitten hun grootste zorg over de stabiliteit van hun ondernemingen en het behoud van banen voor hun medewerkers. Mitex wil daarom nu een time-out inlassen. De afspraken uit de CAO die op 31 december 2007 afliep blijven nu voorlopig gelden. Mitex adviseert zijn leden alle gemaakte afspraken uit het onderhandelingsresultaat die al zijn doorgevoerd (zoals de loonsverhoging van 3,5% per 1 februari) te verrekenen met een cao-afspraak in de toekomst. Volgende week bespreekt het Mitex-bestuur vervolgstappen voor nieuwe onderhandelingen. Uiteraard zijn de vakbonden zeer teleurgesteld in de afwijzing.