TOP

Mitex start offensief ‘Derving doodzonde’

1 februari 2009 is de campagne 'Veiligheid Kleine Bedrijven' van het Ministerie van Economische Zaken van start gegaan. Mitex doet mee aan deze campagne met de slogan 'Derving doodzonde'.

Het Ministerie van Economische Zaken, Mitex, de gemeenten Deventer, Utrecht, Rotterdam en het Keurmerk Veilig Ondernemen willen kijken of criminaliteit bij kleine bedrijven kan worden ingedamd aan de hand van een veiligheidsscan.

Bij een veiligheidsscan wordt de winkel bezocht en aan de hand van een checklist kritisch geinspecteerd. Het doel is criminaliteit op een klantvriendelijke manier te beperken.

Wanneer (een deel van) de geadviseerde (organisatorische, bouwkundige of elektronische) maatregelen genomen worden op basis van de scan (binnen zes maanden na aanvraag), is deze gratis. De maatregelen zijn voor maximaal 50% subsidiabel, tot een maximum van 10.000 euro per onderneming.

De veiligheidsscan is bedoeld voor ondernemers met maximaal 10 FTE (en met een maximum van 5 filialen). De pilotfase nog tot en met 31 augustus 2009. Het is de bedoeling dat er daarna een landelijke regeling komt (wel alleen voor kleine bedrijven). 

Surf naar Mitex voor meer informatie over de campagne ‘Veiligheid Kleine Bedrijven’, of bekijk de film over de pilot via www.mitex.nl/dervingdoodzonde.