TOP

Meeste koopkracht in Utrecht

Volgens onderzoeksbureau GfK Benelux Panel Services hadden inwoners van de provincie Utrecht het afgelopen jaar het meest te besteden van alle Nederlanders. Dit meldt Retailnews.

Utrechters zitten met €16.759 9% boven de €15.409 van de gemiddelde Nederlander. Het minst te besteden hebben de inwoners van de provincie Groningen. De Noorderlingen kunnen gemiddeld €13.682 uitgeven. Dit is 11% minder dan het gemiddelde.

Op deze kaart worden netto-inkomsten van de bevolking weergegeven. Hierbij wordt rekening gehouden met sociale uitkeringen en kinderbijslag, maar geen rekening met verschillen in kosten van levensonderhoud in de regio’s. Uitgaven aan huur, verzekeringen, gas en stroom zijn niet van de bedragen afgetrokken.

Rijkste stad
Wanneer er gekeken wordt naar koopkracht per postcodegebied blijken de rijkste inwoners te wonen in Wassenaar. Zij hebben gemiddeld 168% meer koopkracht dan het landelijk gemiddelde. Inwoners van Den Haag moeten het met beduidend minder doen: zij kunnen minder dan twee derde van het landelijk gemiddelde uitgeven.