TOP

Meeste importschoenen komen uit China

Voor Nederland blijft China de belangrijkste leverancier van schoenen en kleding. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De import van schoenen uit China daalde licht. In 2009 importeerde Nederland voor 495 miljoen euro aan schoeisel. In 2008 was dat nog ruim 507 miljoen euro. De export van schoenen naar China is afgelopen jaar licht gestegen, van 679 000 euro in 2008 naar 720 000 euro in 2009.

Ook de invoer van handtassen en reisartikelen is gedaald, van ruim 242 miljoen euro in 2008 naar 217 miljoen euro in 2009. De uitvoer bedroeg 1,2 miljoen euro in 2008 tegenover 1,6 miljoen euro in 2009.

Kleding
De import van kleding uit China is afgelopen jaar gestegen, van bijna 1,7 miljard euro in 2008 naar bijna 1,8 miljard euro in 2009. De export in kleding steeg in 2009 ook licht en bedroeg 2.9 miljoen euro ten op zichte van 2,4  miljoen euro in 2008.

Overige importlanden
Duitsland leverde de Nederlandse markt in 2008 en 2009 voor 1,5 miljard euro aan schoenen en kleding. De afgelopen twee jaar exporteerde België voor ruim een half miljard euro aan kleding en schoenen naar ons land. Zowel op het gebied van schoeisel als kleding is Italië de vierde belangrijkste leverancier. De import uit Italië vertoonde het afgelopen jaar een zeer lichte daling en schommelt een half miljard euro.

 

CBS