TOP

Landelijke officier voor winkelovervallen

Ondernemers die het slachtoffer zijn geworden van een overval krijgen binnenkort hulp van een landelijke officier van justitie voor overvalcriminaliteit. Deze nieuwe maatregel, in samenwerking met een speciaal overvalteam voor iedere politieregio, moet het aantal overvallen verder omlaag brengen.

De ‘taskforce overvalcriminaliteit’ en minister Ivo Opstelten zijn het met elkaar eens: er vinden in Nederland nog steeds te veel overvallen plaats. De minister van Veiligheid en Justitie stemde daarom afgelopen woensdag in met het voorstel van taskforce om twee aanvullende maatregelen toe te passen. Een landelijke officier van justitie en een speciaal overvalteam per politieregio moeten het aantal overvallen in Nederland de komende kabinetsperiode van 2572 naar 1900 overvallen omlaag brengen. Dit meldt de Pers.

Taskforce
De taskforce werd een jaar geleden, onder leiding van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb, opgericht en moest ervoor zorgen dat het aantal overvallen in 2010 drastisch zou verminderen. Naar aanleiding van kritiek op de resultaten (een daling van 11 procent) en de ervaringen van het afgelopen jaar kwam de taskforce met voorstellen voor extra maatregelen.

Hulp van burger
Naast een landelijke officier en speciale overvalteams willen politie en justitie vaker een beroep doen op burgers om overvallen op te sporen. Het inzetten van sms, Burgernet, YouTube, Twitter en Meld Misdaad Anoniem moet hierbij helpen. Daarnaast heeft de politie gerichte verkeerscontroles en preventieve fouilleeracties aangekondigd.