TOP

Kamermeerderheid voor huurbescherming ondernemers

Winkeliers moeten meer huurbescherming krijgen, vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Nu kunnen verhuurders winkeliers van de ene op de andere dag uit het pand zetten.

Verhuurders van winkelpanden kunnen zich beroepen op het ‘Renovatieartikel’, waarbij zij het pand in eigen gebruik nemen wegens een renovatie. ‘De huurder is daarmee vogelvrij’, zegt Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen van de SP, die deze kwalijke zaak met een initiatiefwetvoorstel wil aanpakken. “Verhuurders zijn veel te goed beschermd en hurende ondernemers in het geheel niet,” aldus Sharon Gesthuizen die hierover in het najaar van 2008 het rapport “Help mijn winkel wordt gerenoveerd!” uitbracht. Na een aantal Kamervragen en het aanbieden van het rapport aan het Kabinet vond de SP het tijd voor een initiatiefwet en vond daarvoor steun bij de PvdA, CDA en GroenLinks.

Toevoeging
De partijen willen dat de toevoeging (uit 2003) van dit ‘Renovatieartikel’ wordt geschrapt. Als de verhuurder nu ‘het verhuurde in duurzaam gebruik wil nemen en daartoe het verhuurde dringend nodig heeft’, mag hij zijn pand op grond van de wet vorderen. Onder duurzaam gebruik valt immers ‘renovatie van de bedrijfsruimte die zonder beëindiging van de huur niet mogelijk is’, aldus de toevoeging van 2003. Naar alle waarschijnlijkheid staan deze Kamermeerderheid na de verkiezingen in juni nog steeds achter dit besluit.

Bent u slachtoffer geworden van dit ‘Renovatieartikel’? Laat het ons weten via redactie@textilia.nl.