TOP

Kamer wil convenant met kledingindustrie

De kledingbranche moet zorgen voor betere en veiligere werkomstandigheden in de textielindustrie. Dat staat in een motie die de ChristenUnie woensdag 27 november indiende. De partij kan rekenen op steun van de meerderheid in de Tweede Kamer.

De verbeterde werkomstandigheden moeten gaan gelden voor risicolanden als Bangladesh, Cambodja, China en Vietnam. De ChristenUnie wil dat minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking hierover een breed convenant sluit met de kledingbranche.

Doelen

In het convenant moeten doelen komen te staan waarop de textielindustrie concreet is af te rekenen zoals het naleven van internationale arbeidsnormen. Ook staat er in het voorstel dat er een jaarlijkse rapportage moet komen over de voortgang van verbeteringen die geboekt is.

Minister Ploumen

Ploumen is positief over het plan. Afgelopen week riep ze een aantal Nederlandse bedrijven (Coolcat, Wibra en Prénatal) al op om het Veiligheidsakkoord te tekenen. Daarmee wordt vastgelegd dat de situatie van naaiateliers in Bangladesh verbeterd moet worden.

1100  doden

Al eerder kwamen Nederlandse vertegenwoordigers van textielleveranciers en kleding in actie. Zij kwamen met een plan om misstanden in de productieketen van kleding aan te pakken nadat een grote kledingfabriek in Bangladesh instortte. Daarbij vielen 1100 doden.