TOP

In memoriam: Inretail voorzitter Anton Sanders (1967-2021)

Zondagavond half acht. Een telefoontje van Bart Sanders, de broer van Anton, met de onwerkelijke mededeling dat Anton overleden is. Verbijsterd en totaal verslagen zat ik op de bank. Dit kan niet waar zijn.

Nu ik dit In Memoriam schrijf komen allerlei gedachten bij mij naar boven. Anton was namelijk een enorm betrokken voorzitter, die in de vier jaar dat hij in deze rol heeft gefunctioneerd een zeer waardevolle bijdrage heeft geleverd aan INretail. Zijn plotselinge overlijden is een grote schok voor iedereen die betrokken is bij INretail. In 2017 nam Anton de voorzittershamer over van zijn voorganger. Hij was toen als CEO van DKG Group al bekend met onze club, want in het verleden was hij jarenlang bestuurslid geweest van de Centrale Branchevereniging Wonen (CBW), één van de voorgangers van INretail.

Ik weet nog goed dat hij in de voorbereiding op het voorzitterschap vertelde een dienende en  verbindende rol te willen vervullen. Daarin is hij uitstekend geslaagd. Hij luisterde, stelde de juiste vragen en liet iedereen in zijn waarde. Hij was een man die stimuleert en ruimte laat aan de organisatie om de dingen te doen waar zij goed in is. Zulke stuurlui zijn met een lantaarntje te vinden. Hij was een sparringpartner voor velen en zeker voor mij als algemeen directeur. Hij groeide in zijn voorzittersrol en hij had er zichtbaar plezier in. Ook merkte je aan hem wat hem minder zinde. Hij ging dan achterover leunen en dat was een signaal dat we gaandeweg leerden herkennen. De vergaderingen, de te nemen besluiten en de te realiseren doelen werden er beter van. Wij gaan zijn visie, scherpte en ondernemersgeest heel erg missen.

“Ik wil een dienende en verbindende rol vervullen.”

Anton Sanders, voorzitter Inretail

In zijn rol als voorzitter bleef hij volkomen wie hij was. Het podium liet hij graag aan anderen over en het belang voor de retailsector stond voorop. Zijn collegabestuurders, allen ook ondernemers, maakte hij op een natuurlijke manier bewust van hun taak die ieder individueel belang overstijgt. Hij was professioneel en onafhankelijk en kreeg veel respect. Het leek als vanzelf te gaan, maar schijn bedriegt. Aan vergaderingen en overleggen ging een grondige voorbereiding vooraf. Ook dat typeerde Anton. Met regelmaat was hij in Zeist aanwezig. Kenmerkend voor Anton was dat hij in zijn eerste periode veel tijd en energie heeft gestoken in het leren kennen van de mensen die bij INretail werken. Zo leerden ook zo hem kennen als een betrokken, benaderbare en belangstellende voorzitter.   

Wij zijn echt verslagen. Totaal onverwacht verloren we de voorzitter van onze mooie retailclub. Het is een voorrecht om Anton gekend te hebben. Werken met iemand zoals Anton heeft mijn leven verrijkt en ik weet zeker dat vele anderen diezelfde ervaring hebben. Het verdriet om het overlijden van Anton moet voor Hester en verdere familie nog onvoorstelbaar veel groter zijn, want iedere dag maakte hij deel uit van hun leven. Wij wensen allen daarom heel veel kracht en sterkte toe. Namens bestuur, leden en medewerkers  

Jan Meerman, algemeen directeur Koninklijke Inretail

Dit bericht is ingezonden door Inretail

Anton Sanders overleed op 9 januari 2021 op 54-jarige leeftijd aan een gescheurde aorta. Hij laat een partner en zijn ouders achter. Sanders was sinds 2017 voorzitter bij Inretail.